کتاب های کمک درسی متوسطه اول

پایه تحصیلی متوسطه اول یکی از مهمترین مقاطع تحصیلی است که باید آن را برای ورود به دانشگاه بسیار جدی گرفت. دانشآموزان از لحظهای که وارد مدرسه میشوند تا زمانی که فارغ تحصیل شوند و بتوانند وارد دانشگاه شوند، میبایست واحدهای درسی مختلفی را با موفقیت پشت‌سر بگذارند؛ یکی از مهمترین این مقاطع تحصیلی، متوسطه اول (راهنمایی نظام قدیم آموزش) است که دانش آموز را بعد از مقطع دبستان، آماده ورود به دبیرستان یا همان متوسطه دوره دوم میکند. گاج مارکت با در نظر گرفتن این مهم، دسته بندی کتاب‌های پایه متوسطه اول را در خود جای داده که شما می‌توانید منبعی عظیم برای خریدی راحت در آن در اختیار داشته باشید. همه ما می‌دانیم که گذر از این مقطع بدون کمک گرفتن از منابع کمک آموزشی و کتاب‌ کمک درسی که به تفهیم هرچه‌بهتر و بیشتر نکات درسی برای دانش آموزان میپردازد، برای عموم بچهها کمی دشوار است و نیاز به منبعی که در کنار آموزش مباحث توسط معلم در مدرسه که پروسه علمآموزی را تکمیل کند، به جد احساس میشود.

متوسطه اول

کتابهای کمک درسی متوسطه اول که شامل پایههای هفتم، هشتم و نهم میشود، دربردارنده چند مبحث مختلف است که در ادامه بهمهمترین آنها اشاره خواهیم کرد. درسنامه و آموزش، یکی از پرطرفدارترین بخشهای این کتابهای آموزشی هستند که به قویتر شدن بنیه علمی دانشآموزان کمک میکند. از دیگر مطالبی که در کتب درسی متوسطه اول گنجانده شده، می‌توان میشود به نمونه سوالات امتحانی و سوالات تشریحی اشاره کرد که به دانشآموز برای با موفقیت سپری کردن امتحانات دی و خرداد کمک زیادی میکند. کتابهای تستی هم از دیگر انواع این کتابهای کمک آموزشی پایه تحصیلی متوسطه اول هستند که به تسلط هر چه بیشتر دانشآموزان برای شرکت در آزمونهای ورودی خاص کمک شایان و درخور توجهای میکند.

انتشارات کتاب های متوسطه اول

وجود انتشارات بزرگ در گاج مارکت برای متوسطه اول می‌تواند یک امتیاز بسیار خوبی برای شما باشد که با سهولت و دایره انتخاب وسیع و مطمعن به خرید بپردازید. شما میتوانید در گاج مارکت کتاب‌های کمک درسی پایه تحصیلی متوسطه اول برای انتشارات برجسته آموزشی‌ای چون انتشارات بینالمللی گاج، مبتکران، کانون فرهنگی آموزش (قلمچی)، گلواژه، خیلی سبز، مهر و ماه، اسفندیار، چهارخونه، پویش اندیشه خوارزمی، کاپ، بنیهاشمی خامنه، جویا مجد، علامه حلی، کامل طلایی، کاهه، تندیس نقرهای اندیشمند، دکتر شاکری، شباهنگ، کاگو، گامی تا فرزانگان، منتشران، واله، صیانت، فاطمی، همراه دانش و بسیاری دیگر را بررسی و تهیه کنید. از جمله دروسی که دانش آموزان مقطع متوسطه اول میتوانند در گاج مارکت آن را بررسی کنند، میشود به دروس ریاضی، علوم، فارسی، پیامهای آسمان، مطالعات اجتماعی، زبان انگلیسی، عربی و آموزش قرآن اشاره کرد. البته برخی از کتابها هم هستند که بهصورت جامع منتشر شدهاند و تمامی دروس یک پایه و یا دروس اصلی و مهم آن را دربرمیگیرند که این مزیت را خواهند داشت که دانش آموز به جای تهیه چندین کتاب برای دروس مختلفش، یک کتاب جامع کتب کمک درسی تهیه میکند و برای چندین درس با آن تمرین خواهد کرد و این مورد علاوه‌بر صرفه اقتصادی از حجم کتابهایی که دانش آموز باید آنها را بررسی کند هم میکاهد.