Bic

بیک برندی نوستالژی و خاطره انگیز، که در اصل شرکتی در فرانسه بود، در سال 1945 توسط مارسل بیک تاسیس شد. در اوایل، شهرتش به خاطر تولید محصولات یک‌بارمصرف از قبیل فندک، آهنربا و ریش‌تراش بود و بعدها خودکار بیک یا بیک کریستال جز مشهورترین کالای این برند قرار گرفت، قیمت پایین و روان بودن این خودکارها برای نوشتن مورد‌توجه عامه مردم قرار گرفت. بنابراین در سال 1965 وزارت آموزش فرانسه اجازه داد تا دانش‌آموزانی که تا آن زمان با خودنویس تکالیف‌شان را می‌نوشتند با خودکار بیک تکالیف خود را بنویسند. به این ترتیب خودکار بیک میان دانش‌آموزان به‌عنوان یک وسیله نوشتاری اصلی شناخته شد و کم‌کم به سراسر جهان صادر شد؛ اما بیک در ایران، توسط خانواده رفوگران که سال‌ها در تجارت نوشت‌افزار و خودكار مشغول بودند در سال 1342 تاسیس گردید. علی‌اکبر رفوگران به آلمان رفت تا  به مدت یک هفته در مراحل انجام کار در کارخانه آلمانی حاضر شود تا از نحوه کارکرد دستگاه اطلاع پیدا کند تا زمانی که دستگاه به ایران می‌آید، در صورت مشکل فنی قادر به رفع مشکل باشد. او زمانی که به ایران بازگشت شرکت صنعتی «قلم خودکار» را تشکیل داد و میزان سهام را به این ترتیب بین پدر ۳۴‌درصد، برادر بزرگ (حاج‌عباس) ۳۳درصد و علی‌اکبر رفوگران ۳۳ درصد تقسیم کردند. اکنون که پس از گذشت چند دهه از شروع عرضه آن در جهان می‌گذرد، بیک همچنان طرفداران خاص خود را دارد و همچنان پرطرفدار است.

بیک برندی نوستالژی و خاطره انگیز، که در اصل شرکتی در فرانسه بود، در سال 1945 توسط مارسل بیک تاسیس شد. در اوایل، شهرتش به خاطر تولید محصولات یک‌بارمصرف از قبیل فندک، آهنربا و ریش‌تراش بود و بعدها خودکار بیک یا بیک کریستال جز مشهورترین کالای این برند قرار گرفت، قیمت پایین و روان بودن این خودکارها برای نوشتن مورد‌توجه عامه مردم قرار گرفت. بنابراین در سال 1965 وزارت آموزش فرانسه اجازه داد تا دانش‌آموزانی که تا آن زمان با خودنویس تکالیف‌شان را می‌نوشتند با خودکار بیک تکالیف خود را بنویسند. به این ترتیب خودکار بیک میان دانش‌آموزان به‌عنوان یک وسیله نوشتاری اصلی شناخته شد و کم‌کم به سراسر جهان صادر شد؛ اما بیک در ایران، توسط خانواده رفوگران که سال‌ها در تجارت نوشت‌افزار و خودكار مشغول بودند در سال 1342 تاسیس گردید. علی‌اکبر رفوگران به آلمان رفت تا  به مدت یک هفته در مراحل انجام کار در کارخانه آلمانی حاضر شود تا از نحوه کارکرد دستگاه اطلاع پیدا کند تا زمانی که دستگاه به ایران می‌آید، در صورت مشکل فنی قادر به رفع مشکل باشد. او زمانی که به ایران بازگشت شرکت صنعتی «قلم خودکار» را تشکیل داد و میزان سهام را به این ترتیب بین پدر ۳۴‌درصد، برادر بزرگ (حاج‌عباس) ۳۳درصد و علی‌اکبر رفوگران ۳۳ درصد تقسیم کردند. اکنون که پس از گذشت چند دهه از شروع عرضه آن در جهان می‌گذرد، بیک همچنان طرفداران خاص خود را دارد و همچنان پرطرفدار است.