انتشارات Cambridge

انتشارات دانشگاه کمبریج انگلستان از قدیمی ترین ناشر های دانشگاهی بزرگ و موفق جهان است که تشکیلات این ناشر وابسته به دانشگاه کمبریج انگلستان است. در سال 1534 هنری هشتم پادشاه انگلستان این موسسه را تاسیس کرد. کشورهای متعددی در دنیا مایل به خرید محصولات این ناشر هستند. این مجموعه در شهرهای مهمی هم‌چون نیویورگ، ملبورن، کمبریج، مادرید، توکیو و غیره شعبه دارد. این ناشر در ایران نیز دارای شعبه رسمی است. نشر کمبریج در حوزه موضوعاتی از جمله علوم انسانی، علوم اجتماعی علوم پایه، دارو، فنی و مهندسی و زبان فعالیت دارد. بیشترین منابع معتبر دانشگاهی در رشته‌های مختلف به خصوص زبان انگلیسی و زبان‌شناسی از کتاب‌های این ناشر هستند.

انتشارات دانشگاه کمبریج انگلستان از قدیمی ترین ناشر های دانشگاهی بزرگ و موفق جهان است که تشکیلات این ناشر وابسته به دانشگاه کمبریج انگلستان است. در سال 1534 هنری هشتم پادشاه انگلستان این موسسه را تاسیس کرد. کشورهای متعددی در دنیا مایل به خرید محصولات این ناشر هستند. این مجموعه در شهرهای مهمی هم‌چون نیویورگ، ملبورن، کمبریج، مادرید، توکیو و غیره شعبه دارد. این ناشر در ایران نیز دارای شعبه رسمی است. نشر کمبریج در حوزه موضوعاتی از جمله علوم انسانی، علوم اجتماعی علوم پایه، دارو، فنی و مهندسی و زبان فعالیت دارد. بیشترین منابع معتبر دانشگاهی در رشته‌های مختلف به خصوص زبان انگلیسی و زبان‌شناسی از کتاب‌های این ناشر هستند.