شعب گاج در ایران

فروشگاه شماره یک

نمایندگی: تهران

نشانی: تهران، میدان انقلاب، نبش بازارچه کتاب، پلاک 1362

تلفن: 021-64343144

فروشگاه شماره دو

نمایندگی: تهران

نشانی: تهران، خیابان انقلاب، ابتدای خیابان فخر رازی، پلاک 69

تلفن 1: 021-64343146

تلفن 2: 021-66959521

فروشگاه شماره سه

نمایندگی: تهران

نشانی: تهران، خیابان انقلاب، مقابل درب اصلی دانشگاه تهران، پلاک 1230

تلفن 1: 021-64343181

تلفن 2: 021-66973504