شعب گاج در ایران

فروشگاه شماره یک

نمایندگی: تهران

نشانی: تهران، میدان انقلاب، نبش بازارچه کتاب، پلاک 1362

تلفن: 021-64343144

فروشگاه شماره دو

نمایندگی: تهران

نشانی: تهران، خیابان انقلاب، ابتدای خیابان فخر رازی، پلاک 69

تلفن 1: 021-64343146

تلفن 2: 021-66959521

فروشگاه شماره سه

نمایندگی: تهران

نشانی: تهران، خیابان انقلاب، مقابل درب اصلی دانشگاه تهران، پلاک 1230

تلفن 1: 021-64343181

تلفن 2: 021-66973504

فروشگاه شماره چهار

نمایندگی: تهران

نشانی: تهران، خیابان انقلاب، نبش خیابان 12 فروردین، پلاک 1302

تلفن: 021-64343182

فروشگاه شماره پنج

نمایندگی: تهران

نشانی: تهران، تقاطع آیت اله مدنی و سبلان (چهارراه نظام آباد)، پلاک 844

تلفن 1: 021-64343155

تلفن 2: 021-77159763

فروشگاه شماره شش

نمایندگی: تهران

نشانی: تهران، صادقیه، ابتدای آیت اله کاشانی، مجتمع طلا، طبقه همکف، پلاک 14

تلفن 1: 021-64343150

تلفن 2: 021-44971982

فروشگاه شماره هفت

نمایندگی: تهران

نشانی: تهران، فرحزاد، خیابان ایثارگران شمالی، نبش ایثار یکم، پلاک 3

تلفن 1: 021-64343180

تلفن 2: 021-22384691