روش ارسال

روش ارسال :

مشتری گرامی، لطفا به نکات زیر در شیوه ارسال و محاسبات پستی توجه فرمایید:

شهرستان ها  و حومه تهران:


مشتری گرامی، لطفا به نکات زیر در شیوه ارسال و محاسبات پستی توجه فرمایید:

1- ارسال سفارشات از طریق پست سفارشی 3 تا 4 روز کاری(غیر از روزهای تعطیل رسمی)  می‌باشد.

2- هزینه ارسال بر اساس مسافت، وزن بسته و شیوه ارسال محاسبه خواهد شد.

3- هزینه ارسال سفارش های بیش از 15 کیلوگرم، در صورت انتخاب شیوه ی "باربری" هنگام تحویل سفارش شما محاسبه و دریافت خواهد شد.

تهران:

مشتری گرامی، لطفا به نکات زیر در شیوه ارسال و محاسبات پستی توجه فرمایید:

1- در صورتیکه سفارش شما قبل از ساعت 23:59 هر روز ثبت شود، حداکثر تا 48 ساعت آینده(غیر از روزهای تعطیل رسمی) مرسوله خود را دریافت خواهید کرد.

2- هزینه ارسال برای تمامی شهر تهران، تا وزن 5 کیلو مبلغ ثابت 12000 تومان و بیش از 5 کیلو بازای هر کیلو اضافه 1000 تومان به مبلغ ثابت اضافه خواهد شد.

3- هزینه ارسال سفارش های بیش از 15 کیلوگرم، در صورت انتخاب شیوه ی "باربری" بصورت آنلاین محاسبه و دریافت خواهد شد