روش ارسال

مشتری گرامی، لطفا به نکات زیر در شیوه ارسال و محاسبات پستی توجه فرمایید:

شهرستان

1.ارسال سفارشات از طریق "پست سفارشی" 3 تا 5 روز کاری(غیر از روزهای تعطیل رسمی)  می‌باشد.

2. هزینه ارسال بر اساس مسافت، وزن بسته و شیوه ارسال محاسبه خواهد شد.

4.در صورت انتخاب "ارسال سریع" در شیوه ارسال ، سفارش شما از طریق پست ماهکس ارسال و طی 72 ساعت کاری آینده تحویل خواهد شد.

3. هزینه ارسال سفارش های بیش از 10 کیلوگرم، در صورت انتخاب شیوه ی "باربری" هنگام تحویل سفارش شما محاسبه و دریافت خواهد شد.

تهران:

مشتری گرامی، لطفا به نکات زیر در شیوه ارسال و محاسبات پستی تهران توجه فرمایید:

1. انتخاب "ویژه تهران"  در  شیوه ارسال:

1.1  در صورتیکه سفارش شما قبل از ساعت 23:59 هر روز ثبت شود، ، حداکثر تا 24 ساعت آینده(غیر از روزهای تعطیل رسمی) مرسوله خود را دریافت خواهید کرد.

1.2 هزینه ارسال برای تمامی شهر تهران، تا وزن 5 کیلو مبلغ ثابت 17000 تومان و بیش از 5 کیلو به ازای هر کیلو اضافه 1700 تومان به مبلغ ثابت اضافه خواهد شد.

*در انتخاب  شیوه ارسال به روش  "ویژه تهران" به محدوده ی توزیع پیک نیز توجه فرمایید.

2. انتخاب "پست"  در  شیوه ارسال:

2.1 ارسال سفارشات از طریق پست سفارشی 3 تا 5 روز کاری(غیر از روزهای تعطیل رسمی)  می‌باشد.

2.2 هزینه ارسال بر اساس مسافت، وزن بسته محاسبه خواهد شد.

3.هزینه ارسال سفارش های بیش از 10 کیلوگرم، در صورت انتخاب شیوه ی "باربری" هنگام تحویل سفارش شما محاسبه و دریافت خواهد شد.