روش ارسال

روش ارسال :

مشتری گرامی، لطفا به نکات زیر در شیوه ارسال و محاسبات پستی توجه فرمایید:

تهران:

مشتری گرامی، لطفا به نکات زیر در شیوه ارسال و محاسبات پستی توجه فرمایید:

1- در صورتیکه سفارش شما تا ساعت 23:59  تاریخ 26 بهمن ماه  ثبت شود، حداکثر تا 48 ساعت آینده مرسوله خود را دریافت خواهید کرد. سفارشات بعد از تاریخ مذکور از 5فروردین ماه به بعد ارسال خواهد شد.

2- هزینه ارسال برای تمامی شهر تهران، تا وزن 5 کیلو مبلغ ثابت 8500 تومان و بیش از 5 کیلو بازای هر کیلو اضافه 1000 تومان به مبلغ ثابت اضافه خواهد شد.

3- هزینه ارسال سفارش های بیش از 15 کیلوگرم، در صورت انتخاب شیوه ی "باربری" بصورت آنلاین محاسبه و دریافت خواهد شد.

شهرستان‌ها:

مشتری گرامی، لطفا به نکات زیر در شیوه ارسال و محاسبات پستی توجه فرمایید:

1- ارسال سفارشات از طریق پست سفارشی 6 تا 8 روز کاری(غیر از روزهای تعطیل رسمی)  می‌باشد.

2- ارسال سریع سفارشات (فقط برای شهرهای منتخب) بین 4 تا 6 روز کاری(غیر از روزهای تعطیل رسمی)  می باشد.

3- هزینه ارسال بر اساس مسافت، وزن بسته و شیوه ارسال محاسبه خواهد شد.

4- ارسال از طریق باربری تا تاریخ 16 فروردین امکانپذیر نمی‌باشد.