انتشارات اسفندیار

216 محصول

درباره ی برند انتشارات اسفندیار

انتشارات اسفندیار در سال 1386 فعالیت خود را در زمینه‌ چاپ کتاب‌ها و جزوات کمک درسی برای ارتقاء معدل دانش‌آموزان و موفقیت آنها در امتحانات نوبت اول و دوم آغاز کرد. در سری کتاب‌های نشر اسفندیار دانش‌آموزان می‌توانند با انواع سوالاتی که مدنظر طراحان سوالات امتحانی است آشنا شوند و به تسلط کامل روی مطالب دست پیدا کنند. کتاب‌های نشر اسفندیار منابعی هستند که می‌توانند برای بهبود معدل مورد استفاده همه دانش‌آموزان با هر سطح علمی قرار بگیرند و منبع خوبی برای تکرار و تمرین بیشتر و آشنایی با سوالات باشند.

دانش‌آموزان کتاب‌ های اسفندیار را با نام جزوه‌های انتشارات اسفندیار می‌شناسند. اما شکل ظاهری این کتاب‌ها آن‌چنان به جزوه‌های که ما در ذهن داریم شبیه نیستند. کتاب‌های انتشارات اسفندیار منابع خوب کمک آموزشی برای دانش‌آموزان و ارتقاء معدل آنها هستند که معمولا مشابه کتاب 6420 انتشارات گاج و شب امتحان انتشارات خیلی سبز هستند. در حال حاضر انتشارات اسفندیار در کلیه مقاطع تحصیلی دارای کارنامه درخشان و رضایت‌بخشی در بین دانش‌آموزان است و تاثیر بسزایی در کاهش استرس امتحانات آنها دارد.

انتشارات اسفندیار در سال 1386 فعالیت خود را در زمینه‌ چاپ کتاب‌ها و جزوات کمک درسی برای ارتقاء معدل دانش‌آموزان و موفقیت آنها در امتحانات نوبت اول و دوم آغاز کرد. در سری کتاب‌های نشر اسفندیار دانش‌آموزان می‌توانند با انواع سوالاتی که مدنظر طراحان سوالات امتحانی است آشنا شوند و به تسلط کامل روی مطالب دست پیدا کنند. کتاب‌های نشر اسفندیار منابعی هستند که می‌توانند برای بهبود معدل مورد استفاده همه دانش‌آموزان با هر سطح علمی قرار بگیرند و منبع خوبی برای تکرار و تمرین بیشتر و آشنایی با سوالات باشند.

دانش‌آموزان کتاب‌ های اسفندیار را با نام جزوه‌های انتشارات اسفندیار می‌شناسند. اما شکل ظاهری این کتاب‌ها آن‌چنان به جزوه‌های که ما در ذهن داریم شبیه نیستند. کتاب‌های انتشارات اسفندیار منابع خوب کمک آموزشی برای دانش‌آموزان و ارتقاء معدل آنها هستند که معمولا مشابه کتاب 6420 انتشارات گاج و شب امتحان انتشارات خیلی سبز هستند. در حال حاضر انتشارات اسفندیار در کلیه مقاطع تحصیلی دارای کارنامه درخشان و رضایت‌بخشی در بین دانش‌آموزان است و تاثیر بسزایی در کاهش استرس امتحانات آنها دارد.