Centropen

دقیق بخاطر نمی آورم؛ فکر میکنم سال 1940 بود؛ من و دوستم با هم شروع به تاسیس شرکتی برای تولید قلم کردیم. در آن سال‌ها بخاطر نبود ماشین‌ها اکثر کارها بصورت دستی انجام می‌شد و همین دلیلی بود تا ما کارآفرینان زمان خود باشیم. بعد از گذشت 5 سال بطور غیر منتظره ای شراکت ما برهم خورد و من کمپانی سنتروپن را برای رسیدن به همان هدف یعنی تولید قلم دوباره از نو تاسیس کردم. در همان سال‌ها بود که کل کشور را مشکلات سیاسی دربرگرفته بود اما این موضوعات باعث ضعیف شدن یا شکست خوردنم نشد بلکه رشد روزافزون شرکت را در برداشت و با داشتن 140 نفر نیرو به یکی از بزرگترین کارخانه‌های آن زمان تبدیل شد. برای توزیع آسان تر محصولات 12 شرکت کوچک در سرتاسر شهر تاسیس کردم تا همه افراد بتوانند به راحتی دسترسی به محصولات سنتروپن را داشته باشند. تقریبا 10 سال بعد در سال 1960 مدارس استفاده از قلم را برای 3 سال تحصیلی اجبار کردند و همین دلیلی شد که سنتروپن به تولید قلم‌های نوشتاری ارزان برای دانش‌آموزان و دانشجویان بپردازد. تمام محصولات کمپانی از ژاپن و سایر کشورها وارد می‌شد و در آلمان مونتاژ و آماده فروش می‌شد. اما با بالا رفتن میزان فروش؛ سنتروپن به تولید قطعات توسط کمپانی خود پرداخت که این خود به کیفیت کالای تولید شده افزود و سنتروپن را به یک منبع انحصاری تولید لوازم نوشتن برای تمام اروپای شرقی تبدیل کرد. در این 20 سال گذشته؛ تمرکز خود را برروی طراحی و تولید محصولات برای کودکان براساس نیازهای آنها گذاشتم؛ به همین جهت ایده محصولات ارگونومیک را عملی کردم؛ کالاهایی با عنوان TRI تولید کردم که بدنه‌ای مثلثی دارند و مناسب برای نوشتن و استفاده طولانی مدت هستند. اکنون سنتروپن یکی از قطب‌های تولید روان نویس، خودکار، راپید، ماژیک و ... است و توانسته شهرتی جهانی پیدا کند.

دقیق بخاطر نمی آورم؛ فکر میکنم سال 1940 بود؛ من و دوستم با هم شروع به تاسیس شرکتی برای تولید قلم کردیم. در آن سال‌ها بخاطر نبود ماشین‌ها اکثر کارها بصورت دستی انجام می‌شد و همین دلیلی بود تا ما کارآفرینان زمان خود باشیم. بعد از گذشت 5 سال بطور غیر منتظره ای شراکت ما برهم خورد و من کمپانی سنتروپن را برای رسیدن به همان هدف یعنی تولید قلم دوباره از نو تاسیس کردم. در همان سال‌ها بود که کل کشور را مشکلات سیاسی دربرگرفته بود اما این موضوعات باعث ضعیف شدن یا شکست خوردنم نشد بلکه رشد روزافزون شرکت را در برداشت و با داشتن 140 نفر نیرو به یکی از بزرگترین کارخانه‌های آن زمان تبدیل شد. برای توزیع آسان تر محصولات 12 شرکت کوچک در سرتاسر شهر تاسیس کردم تا همه افراد بتوانند به راحتی دسترسی به محصولات سنتروپن را داشته باشند. تقریبا 10 سال بعد در سال 1960 مدارس استفاده از قلم را برای 3 سال تحصیلی اجبار کردند و همین دلیلی شد که سنتروپن به تولید قلم‌های نوشتاری ارزان برای دانش‌آموزان و دانشجویان بپردازد. تمام محصولات کمپانی از ژاپن و سایر کشورها وارد می‌شد و در آلمان مونتاژ و آماده فروش می‌شد. اما با بالا رفتن میزان فروش؛ سنتروپن به تولید قطعات توسط کمپانی خود پرداخت که این خود به کیفیت کالای تولید شده افزود و سنتروپن را به یک منبع انحصاری تولید لوازم نوشتن برای تمام اروپای شرقی تبدیل کرد. در این 20 سال گذشته؛ تمرکز خود را برروی طراحی و تولید محصولات برای کودکان براساس نیازهای آنها گذاشتم؛ به همین جهت ایده محصولات ارگونومیک را عملی کردم؛ کالاهایی با عنوان TRI تولید کردم که بدنه‌ای مثلثی دارند و مناسب برای نوشتن و استفاده طولانی مدت هستند. اکنون سنتروپن یکی از قطب‌های تولید روان نویس، خودکار، راپید، ماژیک و ... است و توانسته شهرتی جهانی پیدا کند.