معرفی برند انتشارات آفرینگان

انتشارات آفرینگان را می‌توان یکی از فرزندان نشر ققنوس دانست. امیر حسین‌زادگان موسس نشر ققنوس، تصمیم گرفت که نشری جداگانه، برای چاپ و نشر کتاب‌های کودک و نوجوان به‌صورت اختصاصی، تاسیس نماید؛ دلیل این کار را هم شاید بتوان اهمیت بستر‌سازی برای مطالعه، کسب علم و دانش و فرهنگ در کودکان دانست. بسیاری از روانشناسان بر این باورند که بهترین سن برای آغاز یادگیری مطالب گوناگون همان سنین خردسالی، کودکی و بعدها نوجوانی است و اگر پایه‌های شخصیت رفتاری، علمی و عملی کودک در آن زمان به‌درستی شکل گیرد، آینده‌ی بهتری در پیش خواهد داشت. این رویا در سال 1377 رنگ واقعیت به خود گرفت. «نشر آفرینگان» که در آغاز «نشر سرود» نام داشت با مدیریت زهره حسین‌زادگان کار خود را آغاز نمود. آفرینگان در شروع به چاپ کتاب‌های شاهکار ادبی جهان از نویسندگان به‌نامی چون گابریل گارسیا و... پرداخت که بازخورد خوبی از مشتریان دریافت کرد و از آن‌ها به‌شدت استقبال شد. بالاخره در سال 1380 نشر آفرینگان به صورت اختصاصی وارد حیطه‌ی چاپ و نشر کتاب‌های کودک و نوجوان شد و تا امروز بیش از 150 عنوان کتاب منتشر کرده است. از افتخارات انتشارات آفرینگان می‌توان به کسب جوایز و مقامات مختلف و گوناگونی همچون جایزه‌ی شورای کتاب کودک، انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک و نوجوان، جشنواره‌ی کتاب کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و... اشاره کرد. کسب این جوایز می‌تواند گواهی باشد بر توجه و اهمیت نشر آفرینگان بر داشتن محتوای آموزشی و مفید در کنار حفظ فرم داستانی کتاب‌ها برای کودکان و نوجوانان. همان‌طور که می‌دانید معمولا کودکان مفاهیم آموزشی را از طریق کتاب‌های داستان و به‌طور غیر‌مستقیم، بهتر، بیشتر و راحت‌تر می‌پذیرند تا از طریق آموزش مستقیم. از مجموعه ‌کتاب‌های نشر آفرینگان می‌توان به مجموعه «تاریخ با غرغرهای اضافه»، «شاهکارهای ادبی مصور»، «مدرسه نابودکنندگان اژدها» و «خواب‌های غول کوچولو» اشاره کرد.

انتشارات آفرینگان را می‌توان یکی از فرزندان نشر ققنوس دانست. امیر حسین‌زادگان موسس نشر ققنوس، تصمیم گرفت که نشری جداگانه، برای چاپ و نشر کتاب‌های کودک و نوجوان به‌صورت اختصاصی، تاسیس نماید؛ دلیل این کار را هم شاید بتوان اهمیت بستر‌سازی برای مطالعه، کسب علم و دانش و فرهنگ در کودکان دانست. بسیاری از روانشناسان بر این باورند که بهترین سن برای آغاز یادگیری مطالب گوناگون همان سنین خردسالی، کودکی و بعدها نوجوانی است و اگر پایه‌های شخصیت رفتاری، علمی و عملی کودک در آن زمان به‌درستی شکل گیرد، آینده‌ی بهتری در پیش خواهد داشت. این رویا در سال 1377 رنگ واقعیت به خود گرفت. «نشر آفرینگان» که در آغاز «نشر سرود» نام داشت با مدیریت زهره حسین‌زادگان کار خود را آغاز نمود. آفرینگان در شروع به چاپ کتاب‌های شاهکار ادبی جهان از نویسندگان به‌نامی چون گابریل گارسیا و... پرداخت که بازخورد خوبی از مشتریان دریافت کرد و از آن‌ها به‌شدت استقبال شد. بالاخره در سال 1380 نشر آفرینگان به صورت اختصاصی وارد حیطه‌ی چاپ و نشر کتاب‌های کودک و نوجوان شد و تا امروز بیش از 150 عنوان کتاب منتشر کرده است. از افتخارات انتشارات آفرینگان می‌توان به کسب جوایز و مقامات مختلف و گوناگونی همچون جایزه‌ی شورای کتاب کودک، انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک و نوجوان، جشنواره‌ی کتاب کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و... اشاره کرد. کسب این جوایز می‌تواند گواهی باشد بر توجه و اهمیت نشر آفرینگان بر داشتن محتوای آموزشی و مفید در کنار حفظ فرم داستانی کتاب‌ها برای کودکان و نوجوانان. همان‌طور که می‌دانید معمولا کودکان مفاهیم آموزشی را از طریق کتاب‌های داستان و به‌طور غیر‌مستقیم، بهتر، بیشتر و راحت‌تر می‌پذیرند تا از طریق آموزش مستقیم. از مجموعه ‌کتاب‌های نشر آفرینگان می‌توان به مجموعه «تاریخ با غرغرهای اضافه»، «شاهکارهای ادبی مصور»، «مدرسه نابودکنندگان اژدها» و «خواب‌های غول کوچولو» اشاره کرد.