انتشارات دنیای اقتصاد

واژه اقتصاد در دنیای امروز معنای متعددی دارد که بیان کننده رویکردهای متفاوتی در بیان محتوای اصلی اقتصاد است. در یک تعریف کامل اقتصاد، علم تخصیص بهینه منابع محدود به خواسته‌های نامحدود است. علیرضا بختیاری با این توضیح که منابع محدود به خواسته‌های نامحدود تبدیل شود با تاسیس انتشارات دنیای اقتصاد در سال 1381 به خواسته‌های خود جامعه عمل پوشاند. انتشارات دنیای اقتصاد در بازار کتاب ایران تنها نشری است که بیشترین تعداد کتاب‌های پرفروش را در حوزه کتاب‌های غیرداستانی، علوم اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در اختیار دارد. از میان کتاب‌های پرفروش در زمینه اقتصاد می‌توان به کتاب چرا کشورها شکست می‌خورند، چین چگونه سرمایه‌دار شد و کتاب سه جلدی قانون، قانون‌گذاری و آزادی می‌توان اشاره کرد. نشر دنیای اقتصاد در حوزه‌های مختلفی مانند دوره‌های مالی و سرمایه‌گذاری، کتاب‌های اقتصادی، کتاب‌های اندیشه و فرهنگ، دوره‌های مدیریت و اقتصاد، کتاب مدیریت و بازرگانی، کتاب کودک و نوجوان، دوره‌های ارتباطات و روزنامه‌نگاری، کتاب‌های سیاسی، کتاب‌های ادبیات و هنر فعالیت می‌کند. کتاب‌های بسیار زیادی از این نشر به چاپ رسیده که از نویسندگان بزرگی نوشته شده که می‌توان به کتاب تلنگر نوشته ریچارد اچ. تیلر، کتاب بازار و دولت در ایران نوشته آرنگ کشاورزان، کتاب دیدگاه‌های پولی میزس نوشته گری نورث، کتاب از چاه به راه نوشته روزبه پیروز، کتاب گریز از فقر نوشته بنجامین پاول، کتاب فراسوی ترس و طمع نوشته هرش شفرین، کتاب اخلاق کسب و کار نوشته حسین بوداقی و خواجه نوبر، کتاب توهم دانش نوشته استیون اسلومن، کتاب سقوط بازار سهام در 1929 نوشته برندا لانگ و کتاب سرمایه و ساختار آن نوشته لودویگ لاخمان اشاره کرد.

واژه اقتصاد در دنیای امروز معنای متعددی دارد که بیان کننده رویکردهای متفاوتی در بیان محتوای اصلی اقتصاد است. در یک تعریف کامل اقتصاد، علم تخصیص بهینه منابع محدود به خواسته‌های نامحدود است. علیرضا بختیاری با این توضیح که منابع محدود به خواسته‌های نامحدود تبدیل شود با تاسیس انتشارات دنیای اقتصاد در سال 1381 به خواسته‌های خود جامعه عمل پوشاند. انتشارات دنیای اقتصاد در بازار کتاب ایران تنها نشری است که بیشترین تعداد کتاب‌های پرفروش را در حوزه کتاب‌های غیرداستانی، علوم اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در اختیار دارد. از میان کتاب‌های پرفروش در زمینه اقتصاد می‌توان به کتاب چرا کشورها شکست می‌خورند، چین چگونه سرمایه‌دار شد و کتاب سه جلدی قانون، قانون‌گذاری و آزادی می‌توان اشاره کرد. نشر دنیای اقتصاد در حوزه‌های مختلفی مانند دوره‌های مالی و سرمایه‌گذاری، کتاب‌های اقتصادی، کتاب‌های اندیشه و فرهنگ، دوره‌های مدیریت و اقتصاد، کتاب مدیریت و بازرگانی، کتاب کودک و نوجوان، دوره‌های ارتباطات و روزنامه‌نگاری، کتاب‌های سیاسی، کتاب‌های ادبیات و هنر فعالیت می‌کند. کتاب‌های بسیار زیادی از این نشر به چاپ رسیده که از نویسندگان بزرگی نوشته شده که می‌توان به کتاب تلنگر نوشته ریچارد اچ. تیلر، کتاب بازار و دولت در ایران نوشته آرنگ کشاورزان، کتاب دیدگاه‌های پولی میزس نوشته گری نورث، کتاب از چاه به راه نوشته روزبه پیروز، کتاب گریز از فقر نوشته بنجامین پاول، کتاب فراسوی ترس و طمع نوشته هرش شفرین، کتاب اخلاق کسب و کار نوشته حسین بوداقی و خواجه نوبر، کتاب توهم دانش نوشته استیون اسلومن، کتاب سقوط بازار سهام در 1929 نوشته برندا لانگ و کتاب سرمایه و ساختار آن نوشته لودویگ لاخمان اشاره کرد.