انتشارات مهاجر

انتشارات مهاجر از آن دسته از نشرهایی است که از آغاز کارش تمرکز خود را برای تولید آثار خوب و باکیفیت و البته آموزشی برای گروه سنی کودک و نوجوان گذاشته است و محمدحسن محمدی (مدیرمسئول این نشر) توانسته در طول مدت فعالیتش تا حد زیادی هم به خواسته‌اش برسد. آثار نشر مهاجر را می‌توان در 4 شاخه‌ی کلی پیش از دبستان، تخصصی و ریاضی، کودک و نوجوان دسته‌بندی کرد. از جمله پرفروش‌ترین آثار انتشارات مهاجر، می‌توان به مجموعه‌ قصه‌های شاهنامه، قصه‌های ماندگار، زنگ نقاشی، کتاب‌های نجوم و کهکشان‌شناسی، قصه‌های چوبی، آموزش مفاهیم، پرورش خلاقیت در کودکان، یادگیری آسان، آموزش ریاضی و... اشاره کرد.

انتشارات مهاجر از آن دسته از نشرهایی است که از آغاز کارش تمرکز خود را برای تولید آثار خوب و باکیفیت و البته آموزشی برای گروه سنی کودک و نوجوان گذاشته است و محمدحسن محمدی (مدیرمسئول این نشر) توانسته در طول مدت فعالیتش تا حد زیادی هم به خواسته‌اش برسد. آثار نشر مهاجر را می‌توان در 4 شاخه‌ی کلی پیش از دبستان، تخصصی و ریاضی، کودک و نوجوان دسته‌بندی کرد. از جمله پرفروش‌ترین آثار انتشارات مهاجر، می‌توان به مجموعه‌ قصه‌های شاهنامه، قصه‌های ماندگار، زنگ نقاشی، کتاب‌های نجوم و کهکشان‌شناسی، قصه‌های چوبی، آموزش مفاهیم، پرورش خلاقیت در کودکان، یادگیری آسان، آموزش ریاضی و... اشاره کرد.