انتشارات نوشته

انتشارات نوشته فعالیت خود را در مهرماه سال 1382 به مدیریت آقای سید مهدی آل صاحب فصول با انتشار کتاب «می‌خواهم پژوهشگر شوم» و هم‌زمان با افتتاح فروشگاه کتاب خود در خیابان فلسطین اصفهان آغاز نمود. با در نظر داشتن این موضوع که کودکان این کشور سکانداران و آینده‌سازان کشور خواهند بود، کار نشر و فروش کتاب با محوریت آنان انتخاب شد. به همین جهت، تلاش‌ها در این راستا شد تا اهتمام بر نشر کتاب‌های کودکان و نوجوانان و به‌ویژه در زیر شاخه‌های روانشناسی و تعلیم و تربیت این رده‌های سنی باشد. از پرفروش‌ترین کتاب‌های این مجموعه می‌توان به کتاب «10 فرمان در باب خانواده سالم» نوشته علی‌اصغر سوادکوهی که با محوریت روانشناسی منتشر شده، کتاب «1000 خطر در شب هالوین» که مناسب برای گروه سنی بالای 7 سال بوده و همچنین کتاب «101 بازی برای بداهه‌پردازی که برای تعلیم و تربیت مناسب بوده و برای کودکان 9 سال به بالا است، نام برد. در این راه، این مجموعه به موفقیت‌های چشمگیری نائل شده و بسیاری از کتاب‌های آن در جشنواره‌های مختلف برگزیده شده است که در زیر به تعدادی از این عناوین اشاره شده می‌‌شود:

سال 1395 ناشر برگزیده‌ی سیزدهمین جشنواره‌ی رشد بخش غیر دولتی و اولین جشنواره‌ی کتاب اولیا و مربیان.

سال 1392 و 1388 ناشر برگزیده کتاب‌های کودک و نوجوان اصفهان.

سال 1391 تقدیر شده به‌عنوان خادم نشر در بیستمین دوره‌ی هفته کتاب جمهوری اسلامی.

انتشارات نوشته فعالیت خود را در مهرماه سال 1382 به مدیریت آقای سید مهدی آل صاحب فصول با انتشار کتاب «می‌خواهم پژوهشگر شوم» و هم‌زمان با افتتاح فروشگاه کتاب خود در خیابان فلسطین اصفهان آغاز نمود. با در نظر داشتن این موضوع که کودکان این کشور سکانداران و آینده‌سازان کشور خواهند بود، کار نشر و فروش کتاب با محوریت آنان انتخاب شد. به همین جهت، تلاش‌ها در این راستا شد تا اهتمام بر نشر کتاب‌های کودکان و نوجوانان و به‌ویژه در زیر شاخه‌های روانشناسی و تعلیم و تربیت این رده‌های سنی باشد. از پرفروش‌ترین کتاب‌های این مجموعه می‌توان به کتاب «10 فرمان در باب خانواده سالم» نوشته علی‌اصغر سوادکوهی که با محوریت روانشناسی منتشر شده، کتاب «1000 خطر در شب هالوین» که مناسب برای گروه سنی بالای 7 سال بوده و همچنین کتاب «101 بازی برای بداهه‌پردازی که برای تعلیم و تربیت مناسب بوده و برای کودکان 9 سال به بالا است، نام برد. در این راه، این مجموعه به موفقیت‌های چشمگیری نائل شده و بسیاری از کتاب‌های آن در جشنواره‌های مختلف برگزیده شده است که در زیر به تعدادی از این عناوین اشاره شده می‌‌شود:

سال 1395 ناشر برگزیده‌ی سیزدهمین جشنواره‌ی رشد بخش غیر دولتی و اولین جشنواره‌ی کتاب اولیا و مربیان.

سال 1392 و 1388 ناشر برگزیده کتاب‌های کودک و نوجوان اصفهان.

سال 1391 تقدیر شده به‌عنوان خادم نشر در بیستمین دوره‌ی هفته کتاب جمهوری اسلامی.