انتشارات ویدا

انتشارات ویدا یکی از فعالان پر قدرت  در زمینه کتاب‌های ژانر وحشت گروه نوجوان است که پر فروش‌ترین کتاب‌های این ژانر در کارنامه‌ نشر ویدا موجود است. مجموعه سازی کتاب‌ها از رویه‌‌ی کاری این انتشارات محسوب می‌شود و مدیر نشر آقای رضا نیکنام معتقدند مجموعه سازی سبب می‌شود کسانی که به مطالعه علاقه مند هستند وقتی یک جلد از یک مجموعه را می‌خرند و می‌خوانند و به آن علاقه مند می‌شوند به راحتی بقیه جلد‌های مجموعه را برای مطالعه تهیه کنند و دیگر نیاز به جستجو برای پیدا کردن کتاب مناسب و باب میلشان نیست. محصولات این نشریه در زمینه کودک، نوجوان، جوان و بزرگسال هستند و اکثر کتاب‌های فانتزی، معمایی، علمی تخیلی و وحشت را در این انتشارات می‌توان پیدا کرد. از سری کتاب‌های این انتشارات میتوان به كتاب کلید برنزی،دت استاکر،دیابلو، شانارا، دستکش مسین، ابزار فانی و وحشت عنوان سری اول یک مجموعه شامل سیزده نویسنده برتر از این ژانر است که با ترجمه سید مصطفی رضیئی منتشر شده و همچنین مجموعه هفت جلدی چگونه اژدها های خود را تربیت کنید، اشاره کرد، این نشر همچنین ناشر رسمی زام بی دارن شان در ایران نیز هست. تصویر سازی‌های  جذاب و خاص و همچنین کیفیت در چاپ و صحافی کتاب‌های انتشارات ویدا و نیز ژانر های وحشت و معمایی محبوبیت این انتشارات را برای گروه های سنی کودک و نوجوان دو چندان کرده است.

انتشارات ویدا یکی از فعالان پر قدرت  در زمینه کتاب‌های ژانر وحشت گروه نوجوان است که پر فروش‌ترین کتاب‌های این ژانر در کارنامه‌ نشر ویدا موجود است. مجموعه سازی کتاب‌ها از رویه‌‌ی کاری این انتشارات محسوب می‌شود و مدیر نشر آقای رضا نیکنام معتقدند مجموعه سازی سبب می‌شود کسانی که به مطالعه علاقه مند هستند وقتی یک جلد از یک مجموعه را می‌خرند و می‌خوانند و به آن علاقه مند می‌شوند به راحتی بقیه جلد‌های مجموعه را برای مطالعه تهیه کنند و دیگر نیاز به جستجو برای پیدا کردن کتاب مناسب و باب میلشان نیست. محصولات این نشریه در زمینه کودک، نوجوان، جوان و بزرگسال هستند و اکثر کتاب‌های فانتزی، معمایی، علمی تخیلی و وحشت را در این انتشارات می‌توان پیدا کرد. از سری کتاب‌های این انتشارات میتوان به كتاب کلید برنزی،دت استاکر،دیابلو، شانارا، دستکش مسین، ابزار فانی و وحشت عنوان سری اول یک مجموعه شامل سیزده نویسنده برتر از این ژانر است که با ترجمه سید مصطفی رضیئی منتشر شده و همچنین مجموعه هفت جلدی چگونه اژدها های خود را تربیت کنید، اشاره کرد، این نشر همچنین ناشر رسمی زام بی دارن شان در ایران نیز هست. تصویر سازی‌های  جذاب و خاص و همچنین کیفیت در چاپ و صحافی کتاب‌های انتشارات ویدا و نیز ژانر های وحشت و معمایی محبوبیت این انتشارات را برای گروه های سنی کودک و نوجوان دو چندان کرده است.