انتشارات سوره مهر

انتشارت سوره مهر با مدیریت عبدالحمید قره داغی، ناشر برتر اندیشه و هنر اسلامی، به عنوان بنیان‌گذار انتشارات حوزه هنری ، در زمینه رونمایی از  آثار تولیدی این حوزه، مسئول رسیدگی به امور مربوط به برنامه ریزی، طراحی محتوا، تولید فنی، انتشار و توزیع کتاب و نشریات و سایر محصولات فرهنگی ـ هنری این حوزه است. سوره مهر کوشیده تا بر اساس نیازهای بازار و مخاطبان نسل نو محصولات را با قیمت مناسب و کیفیت مطلوب، در دسترس آن‌ها قرار دهد. همچنین برای پاسخ به نیازهایی از قبیل: آشنایی با گفتمان انقلاب اسلامی از طریق تأکید بر ارزش‌های فرهنگیِ انقلابی و اسلامی، دسترسی آسان به محصولات باکیفیت و با ارزش فرهنگی، نیاز خانواده‌ها به محصولات فرهنگی پاک، حمایت از تولید آثار ارزشی و معرفی چهره‌های جدید و متعهد، جریان‌سازی و نوآوری در تولید و بهبود روندهای بازار نشر، در سطح کشور کلیه جنبه های فنی، سازمانی و انسانی را مد نظر قرار داده است. لازم به ذکر است این انتشارت بیانیه‌ ارزشی را تنظیم نموده که این بیانیه عبارت است از: اولویت‌دهی به تولید کیفی نوآورانه و جریان‌سازی فرهنگی، اولویت‌دهی به صداقت، رفتار حرفه‌ای و پایبندی به اخلاق اسلامی، اولویت‌دهی به تولید براساس نیازهای مخاطبان و جامعه و اعتمادسازی، ‌جذب، نگهداشت و بهسازی منابع انسانی براساس تخصص و تعهد به ارزش‌های انقلابی و اسلامی.

انتشارت سوره مهر با مدیریت عبدالحمید قره داغی، ناشر برتر اندیشه و هنر اسلامی، به عنوان بنیان‌گذار انتشارات حوزه هنری ، در زمینه رونمایی از  آثار تولیدی این حوزه، مسئول رسیدگی به امور مربوط به برنامه ریزی، طراحی محتوا، تولید فنی، انتشار و توزیع کتاب و نشریات و سایر محصولات فرهنگی ـ هنری این حوزه است. سوره مهر کوشیده تا بر اساس نیازهای بازار و مخاطبان نسل نو محصولات را با قیمت مناسب و کیفیت مطلوب، در دسترس آن‌ها قرار دهد. همچنین برای پاسخ به نیازهایی از قبیل: آشنایی با گفتمان انقلاب اسلامی از طریق تأکید بر ارزش‌های فرهنگیِ انقلابی و اسلامی، دسترسی آسان به محصولات باکیفیت و با ارزش فرهنگی، نیاز خانواده‌ها به محصولات فرهنگی پاک، حمایت از تولید آثار ارزشی و معرفی چهره‌های جدید و متعهد، جریان‌سازی و نوآوری در تولید و بهبود روندهای بازار نشر، در سطح کشور کلیه جنبه های فنی، سازمانی و انسانی را مد نظر قرار داده است. لازم به ذکر است این انتشارت بیانیه‌ ارزشی را تنظیم نموده که این بیانیه عبارت است از: اولویت‌دهی به تولید کیفی نوآورانه و جریان‌سازی فرهنگی، اولویت‌دهی به صداقت، رفتار حرفه‌ای و پایبندی به اخلاق اسلامی، اولویت‌دهی به تولید براساس نیازهای مخاطبان و جامعه و اعتمادسازی، ‌جذب، نگهداشت و بهسازی منابع انسانی براساس تخصص و تعهد به ارزش‌های انقلابی و اسلامی.