انتشارات آوند دانش

آوند لوله‌ باریکی‌ست در ساقه گیاه که وظیفه انتقال آب و مواد معدنی را به برگ‌ها برعهده دارد تا به حیات ادامه دهد، وجه تسمیه آوند‌ دانش هم با معنای این واژه تناسب دارد، بدین‌معنا که با برنامه‌ای مدون به چاپ کتب مفید بپردازد تا در سیراب کردن جامعه نقشی هرچند کوچک را ایفا کند. آوند دانش در سال 1375 به عنوان نماینده انحصاری انتشارات بین‌المللی جان وایلی پا به دنیای علم و فرهنگ گذاشت تا نیازهای جامعه در حال توسعه ایران را برطرف نماید. پایبندی به قوانین کپی رایت بین المللی از ویژگی‌های بارز این موسسه بوده که در شهرت آن بی‌تاثیر نبوده است. مجموعه‌ای که اخیرا توسط خانواده آوند دانش جهت حمایت از نویسندگان ایرانی و خارجی شروع به کار کرده است «مجموعه نقطه سرخط» بوده که رضا باباخانلو سردبیر آن است. او معتقد است که ادبیات ریشه و شاکله یک فرهنگ را تشکیل می‌دهد که باید حس سرزندگی را به خواننده القا کند پس نقطه سرخط با همین هدف به خانواده آوند دانش پیوست. این نشر قدمتی بیش از 20 سال دارد که در زمینه سینما، تئاتر و فلسفه کتاب های متنوعی را به چاپ رسانده است. از جمله کتب منتشر شده توسط این مجموعه می‌توان به «مجموعه کتابهای دامیز» با موضوعات متنوع، «حاجی نرگس» مریم سمیع زادگان، «من مینا را کشتم» رضا باباخانلو و ... اشاره کرد.

آوند لوله‌ باریکی‌ست در ساقه گیاه که وظیفه انتقال آب و مواد معدنی را به برگ‌ها برعهده دارد تا به حیات ادامه دهد، وجه تسمیه آوند‌ دانش هم با معنای این واژه تناسب دارد، بدین‌معنا که با برنامه‌ای مدون به چاپ کتب مفید بپردازد تا در سیراب کردن جامعه نقشی هرچند کوچک را ایفا کند. آوند دانش در سال 1375 به عنوان نماینده انحصاری انتشارات بین‌المللی جان وایلی پا به دنیای علم و فرهنگ گذاشت تا نیازهای جامعه در حال توسعه ایران را برطرف نماید. پایبندی به قوانین کپی رایت بین المللی از ویژگی‌های بارز این موسسه بوده که در شهرت آن بی‌تاثیر نبوده است. مجموعه‌ای که اخیرا توسط خانواده آوند دانش جهت حمایت از نویسندگان ایرانی و خارجی شروع به کار کرده است «مجموعه نقطه سرخط» بوده که رضا باباخانلو سردبیر آن است. او معتقد است که ادبیات ریشه و شاکله یک فرهنگ را تشکیل می‌دهد که باید حس سرزندگی را به خواننده القا کند پس نقطه سرخط با همین هدف به خانواده آوند دانش پیوست. این نشر قدمتی بیش از 20 سال دارد که در زمینه سینما، تئاتر و فلسفه کتاب های متنوعی را به چاپ رسانده است. از جمله کتب منتشر شده توسط این مجموعه می‌توان به «مجموعه کتابهای دامیز» با موضوعات متنوع، «حاجی نرگس» مریم سمیع زادگان، «من مینا را کشتم» رضا باباخانلو و ... اشاره کرد.