انتشارات به‌نگار

نشر به نگار در سال 1369 به مدیریت احمد آقایی که خود از نوجوانی دستی بر قلم داشت تاسیس شد. هدف از از ایجاد این انتشارات تولید گسترش فرهنگ در سطح جامعه و ارتقای سطح دانش در میان عموم است. نشر به نگار به منظور اعتلای ادبیات فعالیت خود را در همین زمینه آغاز کرد و موفق به چاپ و نشر کتاب‌های موفقی در اولین سال‌های تاسیس خود شد. پس از آن با توسعه حوزه فعالیت خود کتاب‌های نیز در زمینه آموزشی به چاپ رساند. انتشارات به نگار تا سال 1383 فعالانه کتاب‌های خود را وانه بازار کرد و در نمایشگاه‌های داخلی و بین‌المللی شرکت کرد. نشر به نگار در سال 1383 بنیانگذار و موسس خود را از دست داد و بعد از مرگ این مرد بزرگ همسر ایشان خنم پروین رشدیان راه همسر خود را ادامه داد. خانم پروین رشیدیان در سال 1390 با عزمی راسخ بر آن شدند که جانی دوباره به این نشر ببخشند. حوزه فعالیت این نشر علاوه بر ادبیات و کتاب‌های آموزشی در زمینه علمی و هنری تلاش‌ها و کوشش‌های فروانی صورت گرفته است. انتشارات به نگار با سابقه‌ای درخشان و گذشته‌ای پربار در راستای اعتلای فرهنگ این مرز و بوم گام‌های بزرگی برداشته است. این انتشارات با سابقه‌ای که در نشر کتاب دارد کتاب‌های پرفروش زیاد دارد که به نمونه‌های مانند کتاب قاتلی که در آرزوی جای در بهشت بود نوشته آرنیس مارتن لوگان، کتاب برای این لحظه متشکرم نوشته والری تریرویلر، کتاب کتاب آدم‌های خوشبخت کتاب می‌خوانند نوشته آنیس مارتن لوگان، کتاب زندگی آسان است نگران نباش نوشته آنیس مارتن لوگان، کتاب راز مزرعه چهار آبگیر نوشته جین وبستر، کتاب مردی که هادلبرگ را به تباهی کشاند نوشته مارک تواین، کتاب سرزمین کاج‌های نوئل نوشته سارا اورن جوئت می‌توان اشاره کرد.

نشر به نگار در سال 1369 به مدیریت احمد آقایی که خود از نوجوانی دستی بر قلم داشت تاسیس شد. هدف از از ایجاد این انتشارات تولید گسترش فرهنگ در سطح جامعه و ارتقای سطح دانش در میان عموم است. نشر به نگار به منظور اعتلای ادبیات فعالیت خود را در همین زمینه آغاز کرد و موفق به چاپ و نشر کتاب‌های موفقی در اولین سال‌های تاسیس خود شد. پس از آن با توسعه حوزه فعالیت خود کتاب‌های نیز در زمینه آموزشی به چاپ رساند. انتشارات به نگار تا سال 1383 فعالانه کتاب‌های خود را وانه بازار کرد و در نمایشگاه‌های داخلی و بین‌المللی شرکت کرد. نشر به نگار در سال 1383 بنیانگذار و موسس خود را از دست داد و بعد از مرگ این مرد بزرگ همسر ایشان خنم پروین رشدیان راه همسر خود را ادامه داد. خانم پروین رشیدیان در سال 1390 با عزمی راسخ بر آن شدند که جانی دوباره به این نشر ببخشند. حوزه فعالیت این نشر علاوه بر ادبیات و کتاب‌های آموزشی در زمینه علمی و هنری تلاش‌ها و کوشش‌های فروانی صورت گرفته است. انتشارات به نگار با سابقه‌ای درخشان و گذشته‌ای پربار در راستای اعتلای فرهنگ این مرز و بوم گام‌های بزرگی برداشته است. این انتشارات با سابقه‌ای که در نشر کتاب دارد کتاب‌های پرفروش زیاد دارد که به نمونه‌های مانند کتاب قاتلی که در آرزوی جای در بهشت بود نوشته آرنیس مارتن لوگان، کتاب برای این لحظه متشکرم نوشته والری تریرویلر، کتاب کتاب آدم‌های خوشبخت کتاب می‌خوانند نوشته آنیس مارتن لوگان، کتاب زندگی آسان است نگران نباش نوشته آنیس مارتن لوگان، کتاب راز مزرعه چهار آبگیر نوشته جین وبستر، کتاب مردی که هادلبرگ را به تباهی کشاند نوشته مارک تواین، کتاب سرزمین کاج‌های نوئل نوشته سارا اورن جوئت می‌توان اشاره کرد.