انتشارات ذکر

موسسه نشر و تحقیقات ذکر سال‌ها پیش از تاسیس و ثبت رسمیش فعالیت خود را از یک کتابخانه‌ی کوچک در مسجد قندی واقع در امیریه تهران آغاز کرد. آقای حمیدرضا سیدناصری (موسس انتشارات ذکر) در سال‌های پیش از انقلاب خلاء موجود در بازار برای گروه سنی کودک و نوجوان را حس کرد و همین مورد باعث شد کم‌کم به فکر تاسیس یک نشر بیفتد. نخستین بار نام انتشارات ذکر در سال 1360 به‌عنوان یک موسسه انتشاراتی مستقل مطرح شد که 4 سال بعد رسما با هویت یک شرکت حقوقی به ثبت رسید. سیدناصری وجه‌تسمیه نشر خود را الهام گرفتن از آیه‌ی 55 سوره‌ی ذاریات «و ذکر فان الذکری تنفع المومنین» بیان می‌کند. هدف این موسسه که تا به امروز بیش از 1700 عنوان کتاب چاپ کرده است، انتشار آثار مناسب برای گروه سنی خردسال، کودک، نوجوان، عمومی و بزرگسال بوده و از موضوعاتی که در آن به فعالیت پرداخته می‌توان به سیاسی، مذهبی، تاریخی، کتاب کار کودک، رنگ‌آمیزی و سرگرمی، علمی، داستان و رمان، کمدی، ترسناک، دایرة‌المعارف و... اشاره کرد. گفتنی است که بعدها سیاست مجموعه به این سمت‌وسو رفت که کتاب‌های کودک و نوجوان زیر نظر واحد جداگانه‌ای با نام کتاب‌های قاصدک منتشر شود. یکی از کارهای برجسته‌ی این موسسه همکاریش با مرکز امور توانبخشی نابینایان کشور (رودکی) وابسته به بنیاد نیکوکاری ریحانه، برای عرضه‌ی بیش از 116 عنوان کتاب با خط بریل برای استفاده‌ی افراد کم‌بینا و نابینا است. سری کتاب‌های «حواستو جمع کن» و «مشاهیر علم» از پرفروش‌ترین عناوین موسسه انتشاراتی ذکر است. این مجموعه در 6 دوره‌ی نمایشگاه بین‌اللملی کتاب تهران در سال‌های 68،69،70،73، 78 و 80 ناشر برگزیده انتخاب شد و در اولین نمایشگاه آثار تصویرگران کتاب کودک موفق به اخذ جایزه شده است.

موسسه نشر و تحقیقات ذکر سال‌ها پیش از تاسیس و ثبت رسمیش فعالیت خود را از یک کتابخانه‌ی کوچک در مسجد قندی واقع در امیریه تهران آغاز کرد. آقای حمیدرضا سیدناصری (موسس انتشارات ذکر) در سال‌های پیش از انقلاب خلاء موجود در بازار برای گروه سنی کودک و نوجوان را حس کرد و همین مورد باعث شد کم‌کم به فکر تاسیس یک نشر بیفتد. نخستین بار نام انتشارات ذکر در سال 1360 به‌عنوان یک موسسه انتشاراتی مستقل مطرح شد که 4 سال بعد رسما با هویت یک شرکت حقوقی به ثبت رسید. سیدناصری وجه‌تسمیه نشر خود را الهام گرفتن از آیه‌ی 55 سوره‌ی ذاریات «و ذکر فان الذکری تنفع المومنین» بیان می‌کند. هدف این موسسه که تا به امروز بیش از 1700 عنوان کتاب چاپ کرده است، انتشار آثار مناسب برای گروه سنی خردسال، کودک، نوجوان، عمومی و بزرگسال بوده و از موضوعاتی که در آن به فعالیت پرداخته می‌توان به سیاسی، مذهبی، تاریخی، کتاب کار کودک، رنگ‌آمیزی و سرگرمی، علمی، داستان و رمان، کمدی، ترسناک، دایرة‌المعارف و... اشاره کرد. گفتنی است که بعدها سیاست مجموعه به این سمت‌وسو رفت که کتاب‌های کودک و نوجوان زیر نظر واحد جداگانه‌ای با نام کتاب‌های قاصدک منتشر شود. یکی از کارهای برجسته‌ی این موسسه همکاریش با مرکز امور توانبخشی نابینایان کشور (رودکی) وابسته به بنیاد نیکوکاری ریحانه، برای عرضه‌ی بیش از 116 عنوان کتاب با خط بریل برای استفاده‌ی افراد کم‌بینا و نابینا است. سری کتاب‌های «حواستو جمع کن» و «مشاهیر علم» از پرفروش‌ترین عناوین موسسه انتشاراتی ذکر است. این مجموعه در 6 دوره‌ی نمایشگاه بین‌اللملی کتاب تهران در سال‌های 68،69،70،73، 78 و 80 ناشر برگزیده انتخاب شد و در اولین نمایشگاه آثار تصویرگران کتاب کودک موفق به اخذ جایزه شده است.