انتشارات آگاه

نشر آگاه در سال 1340 توسط محسن بخشی تاسیس شد و در طول عمر 6 دهه‌‌ی خود توانست جای خود را در بازار کتاب و کتاب‌خوانیِ کشور به‌دست آورد. بعدها بار مسئولیت مدیریت آن را حسین حسین‌خانی به دوش گرفت و تمام تلاش خود را انجام داد که «آگاه» راه پیشرفت و کمال خود را ادامه دهد حتی با سرعتی بیشتر. بیان این نکته خالی از لطف نیست که نشر آگاه با نشرهایی چون آگه، بان، مهرویستا و کندوکاو رابطه‌ی عمیق و موثری دارد و حتی امروزه مدیریت نشر آگه بر عهده‌ی لیلا حسین‌خانی (دختر حسین حسین‌خانی) است که این مورد حاکی از کتاب‌دوست بودن این خانواده‌ی فرهنگی است. کتاب‌های انتشارات آگاه در حوزه‌های گوناگونی چون ادبیات و داستان (ایرانی و خارجی)، جامعه‌شناسی، هنر، فلسفه و منطق، جغرافیا، تاریخ، سیاسی و... منتشر شده است. امروزه برخی از آثار ارزشمند و مرجعی که توسط انتشارات آگاه و آگه منتشر شده به کتب پرفروش دانشگاهی بدل گشته است. اگر بخواهیم برخی از آثار نشر آگاه را نام ببریم می‌توانیم به «طبقه‌ متوسط» اثر محمدحسین بحرانی، «نگاهی به نهادهای سنتی و آیین‌های بومی ایران» اثر احمد کاظمی‌موسوی، «مشکل آقای فطانت» اثر محمدرحیم اخوت، «وضعیت اجتماعی کودکان در ایران» اثر پیام روشنفکر، «زندگی با پیکاسو» اثر فرانسواز ژیلو با ترجمه‌ی لیلی گلستان، «از نوشتن» اثر فرشته مولوی، «آیین‌ها و جشن‌های کهن در ایران امروز» اثر محمود روح‌الامینی، «ابیانه» اثر مشترک نصرالله کسراییان و زیبا عرشی، «منطق صوری» اثر محمد خوانساری، «باغ همسایه» اثر خوسه دونوسو، «تکوین طبقه کارگر در انگلستان» اثر ادوارد پالمر تامپسون، «بنیادهای اندیشه سیاسی مدرن» اثر کوئنتین اسکینر، «روشن‌تر از خاموشی» اثر مرتضی کاخی، «حقوق طبیعی و تاریخ» اثر لئو اشتراوس، «زار» اثر شرمین نادری، «خانم نویسنده» اثر طاهره علوی، «راهنمای نگارش تاریخ» اثر مری‌لین رامپولا و «ریاضیات از کجا می‌آید» اثر مشترک جورج لیکاف، رافائل ای و نونیس اشاره کنیم.

نشر آگاه در سال 1340 توسط محسن بخشی تاسیس شد و در طول عمر 6 دهه‌‌ی خود توانست جای خود را در بازار کتاب و کتاب‌خوانیِ کشور به‌دست آورد. بعدها بار مسئولیت مدیریت آن را حسین حسین‌خانی به دوش گرفت و تمام تلاش خود را انجام داد که «آگاه» راه پیشرفت و کمال خود را ادامه دهد حتی با سرعتی بیشتر. بیان این نکته خالی از لطف نیست که نشر آگاه با نشرهایی چون آگه، بان، مهرویستا و کندوکاو رابطه‌ی عمیق و موثری دارد و حتی امروزه مدیریت نشر آگه بر عهده‌ی لیلا حسین‌خانی (دختر حسین حسین‌خانی) است که این مورد حاکی از کتاب‌دوست بودن این خانواده‌ی فرهنگی است. کتاب‌های انتشارات آگاه در حوزه‌های گوناگونی چون ادبیات و داستان (ایرانی و خارجی)، جامعه‌شناسی، هنر، فلسفه و منطق، جغرافیا، تاریخ، سیاسی و... منتشر شده است. امروزه برخی از آثار ارزشمند و مرجعی که توسط انتشارات آگاه و آگه منتشر شده به کتب پرفروش دانشگاهی بدل گشته است. اگر بخواهیم برخی از آثار نشر آگاه را نام ببریم می‌توانیم به «طبقه‌ متوسط» اثر محمدحسین بحرانی، «نگاهی به نهادهای سنتی و آیین‌های بومی ایران» اثر احمد کاظمی‌موسوی، «مشکل آقای فطانت» اثر محمدرحیم اخوت، «وضعیت اجتماعی کودکان در ایران» اثر پیام روشنفکر، «زندگی با پیکاسو» اثر فرانسواز ژیلو با ترجمه‌ی لیلی گلستان، «از نوشتن» اثر فرشته مولوی، «آیین‌ها و جشن‌های کهن در ایران امروز» اثر محمود روح‌الامینی، «ابیانه» اثر مشترک نصرالله کسراییان و زیبا عرشی، «منطق صوری» اثر محمد خوانساری، «باغ همسایه» اثر خوسه دونوسو، «تکوین طبقه کارگر در انگلستان» اثر ادوارد پالمر تامپسون، «بنیادهای اندیشه سیاسی مدرن» اثر کوئنتین اسکینر، «روشن‌تر از خاموشی» اثر مرتضی کاخی، «حقوق طبیعی و تاریخ» اثر لئو اشتراوس، «زار» اثر شرمین نادری، «خانم نویسنده» اثر طاهره علوی، «راهنمای نگارش تاریخ» اثر مری‌لین رامپولا و «ریاضیات از کجا می‌آید» اثر مشترک جورج لیکاف، رافائل ای و نونیس اشاره کنیم.