انتشارات ثالث

تا به حال شده که بخواهید کاری را انجام بدهید و بنا به هر دلیلی مثل کم‌کاری خودتان، سنگ‌اندازی‌های اطرافیان، حسادت حسودان، ناتو بودن رقیبان یا سنگلاخی بودن راه نشود که بشود؟ حس بدی است و در عین حال تلخ. کمتر کسی پیدا می‌شود که این تلخی را به جان بخرد، دست از تلاش برندارد و دوباره به هدفش و راه‌هایی که می‌تواند از آن‌ها استفاده کند برای رسیدن به خواسته‌ا‌ش، فکر کند. محمدعلی جعفریه (مدیر انتشارات ثالث) چند بار برای تاسیس نشر خود تلاش کرد و بار سوم بود که به هدفش رسید و تلاشش ثمر داد؛ به همین خاطر نام نشر خود را «ثالث» گذاشت تا هیچ‌وقت کوششی که برای برپایی آن انجام داده را از یاد نبرد. جعفریه سال 1375 کارش را با عنوان ناشر، در وادی ادب و فرهنگ ایران زمین آغاز کرد و توانسته تا امروز در این وادی خوب پیش برود و برای خود آبرو و وجهه‌ای درخور کسب نماید. کتاب‌های نشر ثالث در حوزه‌های گوناگونی چون ادبیات، دین، تاریخ، فلسفه، علوم اجتماعی، روانشناسی، هنر و... منتشر شده؛ ولی چیزی که آشکارا می‌توان فهمید این است که ثالث تمرکز اصلی خود را بر روی چاپ کتاب‌های ادبیات (چه داخلی و چه خارجی) گذاشته است. از جمله آثاری که توسط انتشارات ثالث منتشر شده می‌توان به «هزار خورشید تابان»، «ندای کوهستان» و «دعای دریا» از آثار خالد حسینی، «دیدن دختر صددرصد دلخواه در صبح زیبای ماه آوریل» اثر هاروکی موراکامی، «تیغ و تار و پود» اثر لیلی گلستان، «آن سوی نقطه‌چین‌ها» اثر عمران صلاحی، «یک مرد یک شب» اثر مسعود فروتن، «از برگه‌های ناشناخته‌ام» اثر نزار قبانی، «با لبان بسته» اثر سیامک گلشیری، «آذر، شهدخت، پرویز و دیگران» اثر مرجان شیرمحمدی، «حرمسرای قذافی» اثر آنیک کوژان، «ساکن خانه دیگران» اثر محمدرضا زمانی اشاره کرد. به‌راحتی می‌توان از نام‌هایی که در بالا ذکر شده به گزیده‌کاری ثالث و سخت‌پسند بودنش برای انتشار کتاب پی برد.

تا به حال شده که بخواهید کاری را انجام بدهید و بنا به هر دلیلی مثل کم‌کاری خودتان، سنگ‌اندازی‌های اطرافیان، حسادت حسودان، ناتو بودن رقیبان یا سنگلاخی بودن راه نشود که بشود؟ حس بدی است و در عین حال تلخ. کمتر کسی پیدا می‌شود که این تلخی را به جان بخرد، دست از تلاش برندارد و دوباره به هدفش و راه‌هایی که می‌تواند از آن‌ها استفاده کند برای رسیدن به خواسته‌ا‌ش، فکر کند. محمدعلی جعفریه (مدیر انتشارات ثالث) چند بار برای تاسیس نشر خود تلاش کرد و بار سوم بود که به هدفش رسید و تلاشش ثمر داد؛ به همین خاطر نام نشر خود را «ثالث» گذاشت تا هیچ‌وقت کوششی که برای برپایی آن انجام داده را از یاد نبرد. جعفریه سال 1375 کارش را با عنوان ناشر، در وادی ادب و فرهنگ ایران زمین آغاز کرد و توانسته تا امروز در این وادی خوب پیش برود و برای خود آبرو و وجهه‌ای درخور کسب نماید. کتاب‌های نشر ثالث در حوزه‌های گوناگونی چون ادبیات، دین، تاریخ، فلسفه، علوم اجتماعی، روانشناسی، هنر و... منتشر شده؛ ولی چیزی که آشکارا می‌توان فهمید این است که ثالث تمرکز اصلی خود را بر روی چاپ کتاب‌های ادبیات (چه داخلی و چه خارجی) گذاشته است. از جمله آثاری که توسط انتشارات ثالث منتشر شده می‌توان به «هزار خورشید تابان»، «ندای کوهستان» و «دعای دریا» از آثار خالد حسینی، «دیدن دختر صددرصد دلخواه در صبح زیبای ماه آوریل» اثر هاروکی موراکامی، «تیغ و تار و پود» اثر لیلی گلستان، «آن سوی نقطه‌چین‌ها» اثر عمران صلاحی، «یک مرد یک شب» اثر مسعود فروتن، «از برگه‌های ناشناخته‌ام» اثر نزار قبانی، «با لبان بسته» اثر سیامک گلشیری، «آذر، شهدخت، پرویز و دیگران» اثر مرجان شیرمحمدی، «حرمسرای قذافی» اثر آنیک کوژان، «ساکن خانه دیگران» اثر محمدرضا زمانی اشاره کرد. به‌راحتی می‌توان از نام‌هایی که در بالا ذکر شده به گزیده‌کاری ثالث و سخت‌پسند بودنش برای انتشار کتاب پی برد.