انتشارات میلکان

سرزمین مادری برای همه‌ی افراد ورای سن، جنسیت و ملیتی که دارند مهم و قابل احترام است و شاید همین مورد باعث شد که آقای پرهیزکاری نام نشر خود را «میلکان» بگذارد که به زبان کردی معنی سرزمین اجدادی را می‌دهد. کتاب‌های انتشارات میلکان که فعالیت خود را از سال 1393 آغاز کرد، خیلی زود توانست جای خود را در قفسه کتابخانه‌ها باز کند و شاید دلیل این مورد حساسیت بیش از حد مدیرمسئول این نشر بر کیفیت محتوای آثار منتشر شده‌اش باشد. از جمله موضوعاتی که میلکان در آن ورود کرده می‌توان به ادبیات داستانی، مدیریت، موفقیت در کسب و کار، علوم سیاسی، توسعه‌ی فردی، علوم تربیتی، فلسفه، زندگینامه، روانشناسی، تاریخ و هنر  اشاره کرد. از برجسته‌ترین حوزه‌هایی که موردعلاقه مجید پرهیزکاری بوده و هست می‌شود از اقتصاد و موفقیت در حوزه کسب و کار نام برد که البته کتاب‌های زیادی در این باره در بازار موجود هست که به نظر ایشان هیچ کدام کاربردی نبوده و فقط به‌صورت موقتی باعث افزایش انگیزه افراد می‌شوند و به‌همین دلیل هم نتیجه دلخواه هیچ زمان برای خواننده به دست نمی‌آید؛ به‌همین جهت ایشان تمام تلاش خود را کرده‌اند که کتاب‌هایی که در این راستا منتشر می‌کنند تفاوت عمده با کتاب‌های مشابه در بازار داشته باشد و راهکارهای عملی ارائه دهد. از پرفروش‌ترین عناوین منتشر شده این نشر می‌شود به «خجالت نکش دختر»، «داستان من»، «کفش باز»، «شجاع باش دختر»، «دختری که رهایش کردی»، «حقایق ناگفته»، «بریت ماری اینجا بود» و «دختری در قطار» اشاره کرد.

سرزمین مادری برای همه‌ی افراد ورای سن، جنسیت و ملیتی که دارند مهم و قابل احترام است و شاید همین مورد باعث شد که آقای پرهیزکاری نام نشر خود را «میلکان» بگذارد که به زبان کردی معنی سرزمین اجدادی را می‌دهد. کتاب‌های انتشارات میلکان که فعالیت خود را از سال 1393 آغاز کرد، خیلی زود توانست جای خود را در قفسه کتابخانه‌ها باز کند و شاید دلیل این مورد حساسیت بیش از حد مدیرمسئول این نشر بر کیفیت محتوای آثار منتشر شده‌اش باشد. از جمله موضوعاتی که میلکان در آن ورود کرده می‌توان به ادبیات داستانی، مدیریت، موفقیت در کسب و کار، علوم سیاسی، توسعه‌ی فردی، علوم تربیتی، فلسفه، زندگینامه، روانشناسی، تاریخ و هنر  اشاره کرد. از برجسته‌ترین حوزه‌هایی که موردعلاقه مجید پرهیزکاری بوده و هست می‌شود از اقتصاد و موفقیت در حوزه کسب و کار نام برد که البته کتاب‌های زیادی در این باره در بازار موجود هست که به نظر ایشان هیچ کدام کاربردی نبوده و فقط به‌صورت موقتی باعث افزایش انگیزه افراد می‌شوند و به‌همین دلیل هم نتیجه دلخواه هیچ زمان برای خواننده به دست نمی‌آید؛ به‌همین جهت ایشان تمام تلاش خود را کرده‌اند که کتاب‌هایی که در این راستا منتشر می‌کنند تفاوت عمده با کتاب‌های مشابه در بازار داشته باشد و راهکارهای عملی ارائه دهد. از پرفروش‌ترین عناوین منتشر شده این نشر می‌شود به «خجالت نکش دختر»، «داستان من»، «کفش باز»، «شجاع باش دختر»، «دختری که رهایش کردی»، «حقایق ناگفته»، «بریت ماری اینجا بود» و «دختری در قطار» اشاره کرد.