انتشارات حرفه هنرمند

هنر مجموعه آثاری‌ست که بر عواطف و احساسات انسان اثر می‌گذارد در حقیقت هنر مهارت خلق زیبایی‌ست و تخیل مهم‌ترین عامل در شکل‌گیری شاخه‌های گوناگون هنر است. فصل‌نامه حرفه هنرمند در زمینه هنرهای تجسمی در سال 1381 با صاحب امتیازی شهریار توکلی در عرصه عکاسی، گرافیک، تصویرسازی و ... آغاز به کار کرد که تاکنون 73 شماره از آن به چاپ رسیده و در اختیار هنر‌دوستان قرار گرفته است. حرفه هنرمند یک نشریه تخصصی در زمینه شناخت، نقد و تحلیل هنرهای تصویری‌ست که در باب فرهنگ و هنر ایرانی به فعالیت می‌پردازد؛ همچنین علاقه توکلی به هنر، تحصیل در رشته عکاسی و برگزاری نمایشگاه‌های متعدد را می‌توان از عوامل پدید‌آورنده این نشریه دانست. از آنجا که هنر از جمله مباحثی‌ست که در ایران ما کمتر به آن پرداخته می‌شود، 4 سال پس از انتشار اولین فصلنامه، توکلی تصمیم به تاسیس نشر حرفه هنرمند با محوریت چاپ کتاب‌های هنری گرفت که در این زمینه موفق بود. موضوع کتاب‌های منتشر شده توسط این مؤسسه اشکال گوناگون هنر و ارتباط آن با سایر علوم را در برمی‌گیرد که برخی از آنها عبارتند از: «در باب هنر، جنگ و ترور» الکس دنچف، «عکاسی و ادبیات» فرانسوا برونه، «اول شخص مفرد» یوریک کریم مسیحی و ... . خالی از لطف نیست اگر بدانید لوگوی این مجموعه توسط استاد قباد شیوا طراحی شده است، در نتیجه اهمیت به هنر و هنرمند را می‌توان در خشت به خشت این مجموعه مشاهده کرد و بر فعالیت‌هایش در این حیطه ارج نهاد.

هنر مجموعه آثاری‌ست که بر عواطف و احساسات انسان اثر می‌گذارد در حقیقت هنر مهارت خلق زیبایی‌ست و تخیل مهم‌ترین عامل در شکل‌گیری شاخه‌های گوناگون هنر است. فصل‌نامه حرفه هنرمند در زمینه هنرهای تجسمی در سال 1381 با صاحب امتیازی شهریار توکلی در عرصه عکاسی، گرافیک، تصویرسازی و ... آغاز به کار کرد که تاکنون 73 شماره از آن به چاپ رسیده و در اختیار هنر‌دوستان قرار گرفته است. حرفه هنرمند یک نشریه تخصصی در زمینه شناخت، نقد و تحلیل هنرهای تصویری‌ست که در باب فرهنگ و هنر ایرانی به فعالیت می‌پردازد؛ همچنین علاقه توکلی به هنر، تحصیل در رشته عکاسی و برگزاری نمایشگاه‌های متعدد را می‌توان از عوامل پدید‌آورنده این نشریه دانست. از آنجا که هنر از جمله مباحثی‌ست که در ایران ما کمتر به آن پرداخته می‌شود، 4 سال پس از انتشار اولین فصلنامه، توکلی تصمیم به تاسیس نشر حرفه هنرمند با محوریت چاپ کتاب‌های هنری گرفت که در این زمینه موفق بود. موضوع کتاب‌های منتشر شده توسط این مؤسسه اشکال گوناگون هنر و ارتباط آن با سایر علوم را در برمی‌گیرد که برخی از آنها عبارتند از: «در باب هنر، جنگ و ترور» الکس دنچف، «عکاسی و ادبیات» فرانسوا برونه، «اول شخص مفرد» یوریک کریم مسیحی و ... . خالی از لطف نیست اگر بدانید لوگوی این مجموعه توسط استاد قباد شیوا طراحی شده است، در نتیجه اهمیت به هنر و هنرمند را می‌توان در خشت به خشت این مجموعه مشاهده کرد و بر فعالیت‌هایش در این حیطه ارج نهاد.