انتشارات صراط

موسسه فرهنگی صراط یکی از نشرهای است که به چاپ کتاب در حوزه دین، فلسفه و عرفان، اخلاق، سخنرانی‌ها و... پرداخته است. این نشر تاکنون کتاب‌های زیادی را به چاپ رسانده و یکی از قدیمی‌ترین نشرها محسوب می‌شود. موسسه فرهنگی صراط علاوه بر فعالیت در حوزه کتاب به نشر انواع لوح فشرده با محتوای آثار چاپی پرداخته است. مدیر و محصول این نشر آقای محمد تقی بانکی است. انتشارات صراط کتاب زیادی را به چاپ رسانده که به برخی از پرفروش‌های آن اشاره می‌کنیم؛ کتاب اوصاف پارسایان نوشته عبدالکریم سروش، ما و مدرنیت نوشته داریوش آشوری، کتاب دین‌شناسی مولانا نوشته عبدالکریم سروش، کتاب دین در ترازوی اخلاق نوشته ابوالقاسم فنایی، کتاب لب لباب معنوی نوشته عبدالکریم سروش، کتاب اخلاق زیبای عارفان نوشته عبدالکریم سروش، کتاب علم چیست فلسفه چیست نوشته عبدالکریم سروش، کتاب فلسفه ذهن نوشته ایان ریونز کرافت، و کتاب تکامل فلسفی من نوشته برتر اندراسل است.

موسسه فرهنگی صراط یکی از نشرهای است که به چاپ کتاب در حوزه دین، فلسفه و عرفان، اخلاق، سخنرانی‌ها و... پرداخته است. این نشر تاکنون کتاب‌های زیادی را به چاپ رسانده و یکی از قدیمی‌ترین نشرها محسوب می‌شود. موسسه فرهنگی صراط علاوه بر فعالیت در حوزه کتاب به نشر انواع لوح فشرده با محتوای آثار چاپی پرداخته است. مدیر و محصول این نشر آقای محمد تقی بانکی است. انتشارات صراط کتاب زیادی را به چاپ رسانده که به برخی از پرفروش‌های آن اشاره می‌کنیم؛ کتاب اوصاف پارسایان نوشته عبدالکریم سروش، ما و مدرنیت نوشته داریوش آشوری، کتاب دین‌شناسی مولانا نوشته عبدالکریم سروش، کتاب دین در ترازوی اخلاق نوشته ابوالقاسم فنایی، کتاب لب لباب معنوی نوشته عبدالکریم سروش، کتاب اخلاق زیبای عارفان نوشته عبدالکریم سروش، کتاب علم چیست فلسفه چیست نوشته عبدالکریم سروش، کتاب فلسفه ذهن نوشته ایان ریونز کرافت، و کتاب تکامل فلسفی من نوشته برتر اندراسل است.