انتشارات کویر

از آن روزی که فاطمه انتظارالمهدی در کنار محمدجواد مظفر به فکر تاسیس یک انتشارات با هدف فعالیت و نشر کتاب در حوزه‌ی علوم انسانی افتادند بیش از سی سال می‌گذرد. طولی نکشید که این ایده اولیه، جامه‌ی عمل بَر کرد و توانستند عناوین مختلفی در زمینه‌های سیاسی، اجتماعی، ادبیات، اقتصاد، مذهبی و... را زیر پرچم انتشارات کویر، چاپ کنند. به‌تازگی نشر کویر فعالیت خود را در حوزه‌ی کتاب‌های دانشگاهی نیز آغاز کرده است و تلاش نموده دایره‌ی فعالیت خود را گسترش داده و در این رسته هم ورود کند. از جمله کتاب‌های پرفروش این نشر می‌‌شود به «شصت سال صبوری و شکوری» دربردارنده‌ی خاطرات دکتر ابراهیم یزدی، «ناسیونالیسم در ایران» اثر ریچارد کاتم، «نقد کم عیار» اثر امین یاری، «زیرنگاه پدر» اثر مهرماه فرمانفرماییان و «ماجراهای محله ما» اثر محمدجواد مظفر اشاره کرد. انتشارات کویر تا به امروز توانسته بیش از 300 عنوان کتاب با موضوعات مختلف را گردآوری و منتشر کند.

از آن روزی که فاطمه انتظارالمهدی در کنار محمدجواد مظفر به فکر تاسیس یک انتشارات با هدف فعالیت و نشر کتاب در حوزه‌ی علوم انسانی افتادند بیش از سی سال می‌گذرد. طولی نکشید که این ایده اولیه، جامه‌ی عمل بَر کرد و توانستند عناوین مختلفی در زمینه‌های سیاسی، اجتماعی، ادبیات، اقتصاد، مذهبی و... را زیر پرچم انتشارات کویر، چاپ کنند. به‌تازگی نشر کویر فعالیت خود را در حوزه‌ی کتاب‌های دانشگاهی نیز آغاز کرده است و تلاش نموده دایره‌ی فعالیت خود را گسترش داده و در این رسته هم ورود کند. از جمله کتاب‌های پرفروش این نشر می‌‌شود به «شصت سال صبوری و شکوری» دربردارنده‌ی خاطرات دکتر ابراهیم یزدی، «ناسیونالیسم در ایران» اثر ریچارد کاتم، «نقد کم عیار» اثر امین یاری، «زیرنگاه پدر» اثر مهرماه فرمانفرماییان و «ماجراهای محله ما» اثر محمدجواد مظفر اشاره کرد. انتشارات کویر تا به امروز توانسته بیش از 300 عنوان کتاب با موضوعات مختلف را گردآوری و منتشر کند.