انتشارات پرسمان

انتشارات پرسمان در سال 1381 به طور رسمی توسط سید صابر منیری فعالیت فرهنگی خود را آغاز کرد. نشر پرسمان ابتدا در زمینه علوم اجتماعی فعالیت خود را شروع کرد و پس از گذشت 3 سال یعنی از سال 84 رمان را به فعالیت خود اضافه نمود. این نشر با جدیت و سخت کوشی تمام و رفع کاستی‌های موجود و با حضور نویسندگان خوش ذوق و مترجمان خوب توانست خیلی زود جایگاه خود را در بین خوانندگان کتاب‌های عامه پسند در کشور و خارج از کشور پیدا کرده اثرات درخشانی از خود به جای بگذارد. نشر پرسمان جدا از اینکه کتاب‌های خود را در سراسر ایران قابل دسترس کرده، حتی با استفاده از نمایشگاه‌های کتاب که خارج از کشور برگزار می‌شود از جمله نمایشگاه کتاب فرانکفورت این امکان را برای دوستداران کتاب در خارج از کشور را مهیا کرده است. انتشارات پرسمان در نمایشگاه کتاب فرانکفورت حدود 200 عنوان کتاب به نمایش عموم گذاشت که در بین آنها 20 عنوان دارای عمومیت بیشتری است که در جوامع مختلف مصداق دارد. کتاب‌های انتشارات پرسمان در کشورهای مختلف  از جمله آمریکا و همچنین کشورهای اروپایی همچون آلمان و ... قابل دستیابی است. نشر پرسمان در بازار کتاب سهم زیادی دارد که در بین کتاب‌های پرفروش می‌توان به کتاب مثل هیچ شب نوشته فتانه اسدیان، کتاب کوچه فرشته نوشته محمدعلی صادقی، کتاب خواب‌های ناآرام نوشته شهرزاد بابایی، کتاب خط احساس نوشته سیمین شیردل، کتاب دلبر (معشوقه) نوشته دانیل استیل، کتاب مثل پر نوشته مریم ریاحی، کتاب بازی قدرت نوشه دانیل استیل و کتاب آیلار نوشته لیلا جوادی نام برد.

انتشارات پرسمان در سال 1381 به طور رسمی توسط سید صابر منیری فعالیت فرهنگی خود را آغاز کرد. نشر پرسمان ابتدا در زمینه علوم اجتماعی فعالیت خود را شروع کرد و پس از گذشت 3 سال یعنی از سال 84 رمان را به فعالیت خود اضافه نمود. این نشر با جدیت و سخت کوشی تمام و رفع کاستی‌های موجود و با حضور نویسندگان خوش ذوق و مترجمان خوب توانست خیلی زود جایگاه خود را در بین خوانندگان کتاب‌های عامه پسند در کشور و خارج از کشور پیدا کرده اثرات درخشانی از خود به جای بگذارد. نشر پرسمان جدا از اینکه کتاب‌های خود را در سراسر ایران قابل دسترس کرده، حتی با استفاده از نمایشگاه‌های کتاب که خارج از کشور برگزار می‌شود از جمله نمایشگاه کتاب فرانکفورت این امکان را برای دوستداران کتاب در خارج از کشور را مهیا کرده است. انتشارات پرسمان در نمایشگاه کتاب فرانکفورت حدود 200 عنوان کتاب به نمایش عموم گذاشت که در بین آنها 20 عنوان دارای عمومیت بیشتری است که در جوامع مختلف مصداق دارد. کتاب‌های انتشارات پرسمان در کشورهای مختلف  از جمله آمریکا و همچنین کشورهای اروپایی همچون آلمان و ... قابل دستیابی است. نشر پرسمان در بازار کتاب سهم زیادی دارد که در بین کتاب‌های پرفروش می‌توان به کتاب مثل هیچ شب نوشته فتانه اسدیان، کتاب کوچه فرشته نوشته محمدعلی صادقی، کتاب خواب‌های ناآرام نوشته شهرزاد بابایی، کتاب خط احساس نوشته سیمین شیردل، کتاب دلبر (معشوقه) نوشته دانیل استیل، کتاب مثل پر نوشته مریم ریاحی، کتاب بازی قدرت نوشه دانیل استیل و کتاب آیلار نوشته لیلا جوادی نام برد.