انتشارات نیستان

انتشارات نیستان در سال ۱۳۷۶ توسط سید مهدی شجاعی با هدف معرفی و چاپ برگزیدگان ادبیات در حوزه‌های داستان، شعر و نمایشنامه، تاسیس گردید؛ که این پروژه در نهایت در سال ۱۳۸۰ با انتشار بیش از ۲۵۰ دفتر از هنرمندان معاصر خاتمه یافت.  کتاب نیستان نیز فرزند مجله نیستان بوده که در سال‌های ۷۴ تا ۷۶ منتشر شده و شامل مطالب طنزی، تحت عنوان رزیتا خاتون و در اعتراض به فضای فرهنگی جامعه آن زمان، در مجله به چاپ می‌رسیده، که در نهایت منجر به شکایت علی رازینی دادستان وقت تهران گردیده است. ماهنامه نیستان در آخر از اتهامات وارده تبرئه شد، اما سیدمهدی شجاعی اعلام می‌نماید تا زمانی که چنین شاکیانی در عرصه فرهنگی فعالیت می‌کنند، دیگر مجله‌ای منتشر نخواهد کرد و پس از مجله نیستان تعطیل کرد. کتاب نیستان علاوه بر پروژه «گزیده ادبیات معاصر»، تاکنون بیش از ۸۰۰ عنوان در حوزه‌های ادبیات، ادبیات دینی، ‌مذهب و کودک و نوجوان منتشر کرده است. مجموعه آثار سید مهدی شجاعی، سید مجتبی حسینی، احمد عزیزی، ابوالفضل زرویی نصرآباد، محمدرضا بایرامی، احمد دهقان، داوود غفارزادگان، سید علی شجاعی، سعید تشکری، بسیاری از بزرگان ادبیات معاصر در سری متون فاخر و ادبیات برتر (بیش از ۲۰۰ جلد از برترین های رمان و نمایشنامه و فیلمنامه فارسی)، مجموعه برگزیدگان جایزه ا. هنری، ادبیات روسیه، مجموعه سلام کلاس‌اولی‌ها و مجموعه سلام پیش‌دبستانی‌ها و… از این عناوین است.

انتشارات نیستان در سال ۱۳۷۶ توسط سید مهدی شجاعی با هدف معرفی و چاپ برگزیدگان ادبیات در حوزه‌های داستان، شعر و نمایشنامه، تاسیس گردید؛ که این پروژه در نهایت در سال ۱۳۸۰ با انتشار بیش از ۲۵۰ دفتر از هنرمندان معاصر خاتمه یافت.  کتاب نیستان نیز فرزند مجله نیستان بوده که در سال‌های ۷۴ تا ۷۶ منتشر شده و شامل مطالب طنزی، تحت عنوان رزیتا خاتون و در اعتراض به فضای فرهنگی جامعه آن زمان، در مجله به چاپ می‌رسیده، که در نهایت منجر به شکایت علی رازینی دادستان وقت تهران گردیده است. ماهنامه نیستان در آخر از اتهامات وارده تبرئه شد، اما سیدمهدی شجاعی اعلام می‌نماید تا زمانی که چنین شاکیانی در عرصه فرهنگی فعالیت می‌کنند، دیگر مجله‌ای منتشر نخواهد کرد و پس از مجله نیستان تعطیل کرد. کتاب نیستان علاوه بر پروژه «گزیده ادبیات معاصر»، تاکنون بیش از ۸۰۰ عنوان در حوزه‌های ادبیات، ادبیات دینی، ‌مذهب و کودک و نوجوان منتشر کرده است. مجموعه آثار سید مهدی شجاعی، سید مجتبی حسینی، احمد عزیزی، ابوالفضل زرویی نصرآباد، محمدرضا بایرامی، احمد دهقان، داوود غفارزادگان، سید علی شجاعی، سعید تشکری، بسیاری از بزرگان ادبیات معاصر در سری متون فاخر و ادبیات برتر (بیش از ۲۰۰ جلد از برترین های رمان و نمایشنامه و فیلمنامه فارسی)، مجموعه برگزیدگان جایزه ا. هنری، ادبیات روسیه، مجموعه سلام کلاس‌اولی‌ها و مجموعه سلام پیش‌دبستانی‌ها و… از این عناوین است.