انتشارات فراروان

فراروان شاخه ‌ای از دانش روان شناسی بوده  که به مطالعه پدیده های روان شناختی به ظاهر فراطبیعی پرداخته  است.  و اما انتشارات فراروان که در سال 1370 تاسیس گردید و هدفش از آغاز، پژوهش و نشر آثار روان شناسی، فراروان شناسی و عرفان بوده که علاوه بر این هدف، اقدام به جهت ارتباط با اساتید این رشته ها و نیز همکاری با تعدادی از مراکز معتبر در داخل و خارج از کشور نموده است؛ به همین امر از برخی نویسندگان و ناشران جهانی، کپی رایت آثارشان را خریداری کرده است. از سال 1380 شاخه آموزش و پژوهش در زمینه های ذکر شده در این مرکز فعال و به طور مرتب کلاس‌های کتاب‌خوانی برگزار می‌شود.
حال با توجه به کمرنگ شدن مراکز فروش کتاب در سطح کشور، به ویژه در مناطق مختلف تهران، کتابکده فراروان در سال 1385 فعالیتش را آغاز نمود. این انتشارات ضمن همکاری با مراکز پخش کتاب، برای تهیه آثار ارزشمند پدیدآورندگان و ناشران معتبر کشور اقدام نموده، که در این بین کتاب ‌هایی از قبیل
روان شناسی، فراروان شناسی، عرفان، ادیان، فلسفه، علوم اجتماعی، تاریخ ادبیات و تحقیقات ادبی، شعر نو و کلاسیک، ادبیات داستانی ایرانی و خارجی، هنر (نقاشی، موسیقی و نمایش)، تاریخ ایران و جهان، آیین سلامت و ... در کتابکده فراروان عرضه کرده است.

فراروان شاخه ‌ای از دانش روان شناسی بوده  که به مطالعه پدیده های روان شناختی به ظاهر فراطبیعی پرداخته  است.  و اما انتشارات فراروان که در سال 1370 تاسیس گردید و هدفش از آغاز، پژوهش و نشر آثار روان شناسی، فراروان شناسی و عرفان بوده که علاوه بر این هدف، اقدام به جهت ارتباط با اساتید این رشته ها و نیز همکاری با تعدادی از مراکز معتبر در داخل و خارج از کشور نموده است؛ به همین امر از برخی نویسندگان و ناشران جهانی، کپی رایت آثارشان را خریداری کرده است. از سال 1380 شاخه آموزش و پژوهش در زمینه های ذکر شده در این مرکز فعال و به طور مرتب کلاس‌های کتاب‌خوانی برگزار می‌شود.
حال با توجه به کمرنگ شدن مراکز فروش کتاب در سطح کشور، به ویژه در مناطق مختلف تهران، کتابکده فراروان در سال 1385 فعالیتش را آغاز نمود. این انتشارات ضمن همکاری با مراکز پخش کتاب، برای تهیه آثار ارزشمند پدیدآورندگان و ناشران معتبر کشور اقدام نموده، که در این بین کتاب ‌هایی از قبیل
روان شناسی، فراروان شناسی، عرفان، ادیان، فلسفه، علوم اجتماعی، تاریخ ادبیات و تحقیقات ادبی، شعر نو و کلاسیک، ادبیات داستانی ایرانی و خارجی، هنر (نقاشی، موسیقی و نمایش)، تاریخ ایران و جهان، آیین سلامت و ... در کتابکده فراروان عرضه کرده است.