انتشارات صابرین

انتشارات صابرین قرآن کریم با خط عثمان طه، ترجمه مرحوم محمدکاظم معزی و فهارس ‌القرآن مرحوم دکتر محمود رامیار را، در سال ۱۳۶۲ به عنوان اولین اثر خود، منتشر کرد و سپس بعد از آن در سال ۱۳۶۹ به طورحرفه‌ای فعالیت خود را آغاز نمود. محمدرضا توکل صدیقی مدیر این مجموعه بوده که  در مدت شش سال آغاز به کار، کتاب‌هایی متعددی در زمینه ادبیات کودک و نوجوان و کتاب‌های دانشگاهی منتشر کرد و از 1375 بیشترین تلاشش تمرکز به روی موضوعات روان ‌شناسی تربیتی و خانواده و نیز ادبیات عرفانی بود که در نتیجه آن همه کوشش انتشار مجموعه‌هایی تحت عنوان، کلیدهای تربیت کودکان و نوجوانان، کلیدهای همسران موفق، کلیدهای مدیریت زندگی، کلیدهای بازسازی زندگی پس از طلاق، کلیدهای آموزش کودکان و نوجوانان، کلیدهای مشاوره، مهارتهای زندگی برای کودکان، ادبیات عرفانی و کتاب های بازی حاصل گردید که به شدت مورد توجه و استقبال خوانندگان قرار گرفت. از آثار بنام این نشر می‌توان به جوانمرد نام دیگر تو، نامه‌های خط خطی، معجزه گفتگو، اخلاق بردگان و اخلاق آزادگان، نجات فرزند از تفکرات منفی و کتاب‌های محبوب دیگر اشاره نمود.

انتشارات صابرین قرآن کریم با خط عثمان طه، ترجمه مرحوم محمدکاظم معزی و فهارس ‌القرآن مرحوم دکتر محمود رامیار را، در سال ۱۳۶۲ به عنوان اولین اثر خود، منتشر کرد و سپس بعد از آن در سال ۱۳۶۹ به طورحرفه‌ای فعالیت خود را آغاز نمود. محمدرضا توکل صدیقی مدیر این مجموعه بوده که  در مدت شش سال آغاز به کار، کتاب‌هایی متعددی در زمینه ادبیات کودک و نوجوان و کتاب‌های دانشگاهی منتشر کرد و از 1375 بیشترین تلاشش تمرکز به روی موضوعات روان ‌شناسی تربیتی و خانواده و نیز ادبیات عرفانی بود که در نتیجه آن همه کوشش انتشار مجموعه‌هایی تحت عنوان، کلیدهای تربیت کودکان و نوجوانان، کلیدهای همسران موفق، کلیدهای مدیریت زندگی، کلیدهای بازسازی زندگی پس از طلاق، کلیدهای آموزش کودکان و نوجوانان، کلیدهای مشاوره، مهارتهای زندگی برای کودکان، ادبیات عرفانی و کتاب های بازی حاصل گردید که به شدت مورد توجه و استقبال خوانندگان قرار گرفت. از آثار بنام این نشر می‌توان به جوانمرد نام دیگر تو، نامه‌های خط خطی، معجزه گفتگو، اخلاق بردگان و اخلاق آزادگان، نجات فرزند از تفکرات منفی و کتاب‌های محبوب دیگر اشاره نمود.