انتشارات آگه

انتشارات آگه در سال 1381 کار خود را در عرصه‌ی ادب و فرهنگ ایران‌زمین آغاز کرد. مدیریت «آگه» از آن ابتدا با سرکار خانم لیلا حسین‌خانی بوده است. بیان این نکته خالی از لطف نیست که نشر آگه با نشرهایی چون آگاه، بان، مهرویستا و کندوکاو رابطه‌ی عمیق و موثری دارد و حتی امروزه مدیریت نشر آگاه بر عهده‌ی حسین حسین‌خانی (پدر لیلا حسین‌خانی) است که این مورد حاکی از کتاب‌دوست بودن این خانواده‌ی فرهنگی است. کتاب‌های انتشارات آگه در حوزه‌های گوناگونی چون ادبیات و نقد ادبی، علوم اجتماعی، هنر، فلسفه، تاریخ، دین، روانشناسی، حقوق و... منتشر شده است. امروزه برخی از آثار ارزشمند و مرجعی که توسط انتشارات آگه و آگاه منتشر شده به کتب پرفروش دانشگاهی بدل گشته است. اگر بخواهیم برخی از آثار این نشر را نام ببریم می‌توانیم به «آچمز‌شده‌ها» اثر پیمان فیوضات، «پیراهن پر» اثر پگاه ایرجی، «تنها که می‌مانم» اثر شهلا پروین روح، «آنای باغ سیب» اثر احمد بیگدلی، «زندگی با پیکاسو» اثر فرانسواز ژیلو با ترجمه‌ی لیلی گلستان، «استانبول استانبول» اثر برهان سونمز، «اصفهان» اثر نصرالله کسرائیان، «با هم و تنها» اثر حامد حجت‌خواه، «مواجهه» اثر میلان کوندرا، «چنین گفت زرتشت»، «غروب بت‌ها» و «تبارشناسی اخلاق» هر سه از آثار فردریش نیچه، «آنتیگونه» اثر سوفوکلس با ترجمه‌ی نجف دریابندری، «تازیانه‌های سلوک» و «شاعری در هجوم منتقدان» هر دو از آثار محمدرضا شفیعی کدکنی، «از دست‌هایت طلوع می‌کنم» اثر فریبا سعادت، «از چشم‌انداز نیچه» اثر حامد حجت‌خواه، «آنالی» اثر مینو عبدالله پور، «آقای پروست» اثر مشترک سلست آلباره و ژرژ بلمون، «اگر شبی از شب‌های زمستان مسافری» اثر ایتالو کالوینو با ترجمه‌ی لیلی گلستان و «ارسطو و فن شعر» اثر کنت مک‌لیش اشاره کنیم.

انتشارات آگه در سال 1381 کار خود را در عرصه‌ی ادب و فرهنگ ایران‌زمین آغاز کرد. مدیریت «آگه» از آن ابتدا با سرکار خانم لیلا حسین‌خانی بوده است. بیان این نکته خالی از لطف نیست که نشر آگه با نشرهایی چون آگاه، بان، مهرویستا و کندوکاو رابطه‌ی عمیق و موثری دارد و حتی امروزه مدیریت نشر آگاه بر عهده‌ی حسین حسین‌خانی (پدر لیلا حسین‌خانی) است که این مورد حاکی از کتاب‌دوست بودن این خانواده‌ی فرهنگی است. کتاب‌های انتشارات آگه در حوزه‌های گوناگونی چون ادبیات و نقد ادبی، علوم اجتماعی، هنر، فلسفه، تاریخ، دین، روانشناسی، حقوق و... منتشر شده است. امروزه برخی از آثار ارزشمند و مرجعی که توسط انتشارات آگه و آگاه منتشر شده به کتب پرفروش دانشگاهی بدل گشته است. اگر بخواهیم برخی از آثار این نشر را نام ببریم می‌توانیم به «آچمز‌شده‌ها» اثر پیمان فیوضات، «پیراهن پر» اثر پگاه ایرجی، «تنها که می‌مانم» اثر شهلا پروین روح، «آنای باغ سیب» اثر احمد بیگدلی، «زندگی با پیکاسو» اثر فرانسواز ژیلو با ترجمه‌ی لیلی گلستان، «استانبول استانبول» اثر برهان سونمز، «اصفهان» اثر نصرالله کسرائیان، «با هم و تنها» اثر حامد حجت‌خواه، «مواجهه» اثر میلان کوندرا، «چنین گفت زرتشت»، «غروب بت‌ها» و «تبارشناسی اخلاق» هر سه از آثار فردریش نیچه، «آنتیگونه» اثر سوفوکلس با ترجمه‌ی نجف دریابندری، «تازیانه‌های سلوک» و «شاعری در هجوم منتقدان» هر دو از آثار محمدرضا شفیعی کدکنی، «از دست‌هایت طلوع می‌کنم» اثر فریبا سعادت، «از چشم‌انداز نیچه» اثر حامد حجت‌خواه، «آنالی» اثر مینو عبدالله پور، «آقای پروست» اثر مشترک سلست آلباره و ژرژ بلمون، «اگر شبی از شب‌های زمستان مسافری» اثر ایتالو کالوینو با ترجمه‌ی لیلی گلستان و «ارسطو و فن شعر» اثر کنت مک‌لیش اشاره کنیم.