انتشارات کتاب پارسه

631 محصول

درباره ی برند انتشارات کتاب پارسه

نشر کتاب پارسه در قالب بنگاه ترجمه و نشر در سال 1384 فعالیت خود را آغاز نمود. انتشارات پارسه از روزهای آغازین فعالیت خود تا کنون کتاب های متعددی را در حوزه های علوم انسانی، تاریخ، زندگینامه، ادبیات ایران و جهان، کودک و نوجوان و... منتشر کرده که بسیاری از آنها بارها تجدید چاپ شده اند و مورد استقبال مخاطبان قرار گرفته است. بنیان نشر پارسه بر پایه هایی همچون همکاری با نویسندگان و مترجمان مطرح کشور، تشکیل گروه های تحقیقات و سنجش نیاز بازار و مخاطب، طراحی و صفحه آرایی به روز و مطابق با سلیقه ی مخاطب و اطلاع رسانی گسترده ی محصولات استوار است و همین عوامل باعث شده تا این انتشارات در ذهن و سبد مخاطبان جایگاه ویژه ای پیدا کند. از جمله کتاب‌های نشر پارسه که مورد استقبال دوستداران فرهنگ و ادب قرار گرفته می‌توان به جاسوس، تدفین مادربزرگ، تاریخ فلسفه غرب، باغ آلبالو، دختری از پرو نشر کتاب پارسه، تهوع و لیرشاه و... اشاره نمود.

نشر کتاب پارسه در قالب بنگاه ترجمه و نشر در سال 1384 فعالیت خود را آغاز نمود. انتشارات پارسه از روزهای آغازین فعالیت خود تا کنون کتاب های متعددی را در حوزه های علوم انسانی، تاریخ، زندگینامه، ادبیات ایران و جهان، کودک و نوجوان و... منتشر کرده که بسیاری از آنها بارها تجدید چاپ شده اند و مورد استقبال مخاطبان قرار گرفته است. بنیان نشر پارسه بر پایه هایی همچون همکاری با نویسندگان و مترجمان مطرح کشور، تشکیل گروه های تحقیقات و سنجش نیاز بازار و مخاطب، طراحی و صفحه آرایی به روز و مطابق با سلیقه ی مخاطب و اطلاع رسانی گسترده ی محصولات استوار است و همین عوامل باعث شده تا این انتشارات در ذهن و سبد مخاطبان جایگاه ویژه ای پیدا کند. از جمله کتاب‌های نشر پارسه که مورد استقبال دوستداران فرهنگ و ادب قرار گرفته می‌توان به جاسوس، تدفین مادربزرگ، تاریخ فلسفه غرب، باغ آلبالو، دختری از پرو نشر کتاب پارسه، تهوع و لیرشاه و... اشاره نمود.