انتشارات کتاب پارسه

پارسه ریشه نام قدیم سرزمین پارس دارد و یقینا الهام گرفته شده از همان سرزمین است. اكبر شادبخت فتمه‌سري فعالیت خود را از کتاب‌فروشی‌های انقلاب شروع نموده و پس از چندیدن سال تجربه، انتشارات کتاب پارسه را تاسیس می‌نماید و اكنون نیز مدیریت آن را بر عهده داشته و  توانسته آن را به یک ثبات و وضعیت مقبول در بازار نشر برساند. نشر کتاب پارسه در طول مدت فعالیت فرهنگی در صدد چاپ کتاب‌هایی در حوزه‎های علوم انسانی، کودک و نوجوان، تاریخ، زندگینامه و ادبیات ایران و جهان کوشش نموده و علاوه بر همکاری با نویسندگان و مترجمان طراز اول کشور، با تکیه به گروه‌های تحقیق  و مشاوره، طراحی و صفحه‌آرایی و اطلاع‌رسانی، آثار مطلوبی برای خوانندگان منتشر نموده است. از جمله کتاب‌های معروف این نشر می‌توان به جاسوس، تدفین مادربزرگ، تاریخ فلسفه غرب، باغ آلبالو، دختری از پرو، تهوع و لیرشاه، و دیگر کتاب‌های معروف و محبوب اشاره نمود.

پارسه ریشه نام قدیم سرزمین پارس دارد و یقینا الهام گرفته شده از همان سرزمین است. اكبر شادبخت فتمه‌سري فعالیت خود را از کتاب‌فروشی‌های انقلاب شروع نموده و پس از چندیدن سال تجربه، انتشارات کتاب پارسه را تاسیس می‌نماید و اكنون نیز مدیریت آن را بر عهده داشته و  توانسته آن را به یک ثبات و وضعیت مقبول در بازار نشر برساند. نشر کتاب پارسه در طول مدت فعالیت فرهنگی در صدد چاپ کتاب‌هایی در حوزه‎های علوم انسانی، کودک و نوجوان، تاریخ، زندگینامه و ادبیات ایران و جهان کوشش نموده و علاوه بر همکاری با نویسندگان و مترجمان طراز اول کشور، با تکیه به گروه‌های تحقیق  و مشاوره، طراحی و صفحه‌آرایی و اطلاع‌رسانی، آثار مطلوبی برای خوانندگان منتشر نموده است. از جمله کتاب‌های معروف این نشر می‌توان به جاسوس، تدفین مادربزرگ، تاریخ فلسفه غرب، باغ آلبالو، دختری از پرو، تهوع و لیرشاه، و دیگر کتاب‌های معروف و محبوب اشاره نمود.