این شاخه از کتاب های ادبیات، همواره مورد علاقه بسیاری از دوستداران ادبیات بوده است. با توجه به اینکه مطالعه سرگذشت زندگی افراد همیشه دارای تجربیات و درس‌های بزرگ بوده، از این جهت بسیار حائز اهمیت زیادی است. یکی از دلایلی که موجب این امر شده، تجاربی بوده که در دل اشخاصی که این زندگینامه ها در مورد آن ها نوشته شده، نهفته است. کتاب‌های زندگینامه پستی و بلندی‌های مختلف در زندگی افراد را به نمایش می‌گذارد و با استفاده از تجارب شخصیت‌های این کتاب‌ها می‌توان راحت‌تر و با دیدی باز با برخی از اتفاقات زندگی مواجه شد و با آن‌ها برخورد کرد.