انتشارات مطالعات فرهنگی

جهت انجام تعاملات میان دانشگاه و جامعه پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم از سال 1382 آغاز به کار کرده و با هدف تحقیق و پژوهش در زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی به فعالیت خود ادامه داد. این مؤسسه در کنار برنامه‌های پژوهشی خود به انتشار کتب در زمینه‌های گوناگون پرداخت که در دنیای علم مورد استفاده بسیاری قرار گرفت. از اواسط دهه 90 این پژوهشکده بطور رسمی فعالیت خود را به عنوان یک نشر آغاز کرد و هدف خود را چاپ یافته‌ها، نتایج تحقیقات و ترجمه آثار و پژوهش‌های علمی قرار داد تا جامعه علمی و فرهنگی کشور از آنها بهره‌مند شوند. از زمان تاسیس تاکنون انتشارات مطالعات فرهنگی بیش از 200 اثر تالیف کرده است؛ همچنین بیش از 120 اثر توسط متخصصین این مجموعه ترجمه و وارد بازار کتاب شده‌اند. آخرین کتاب منتشر شده توسط این نشر «رهایی بخشی مطالعات فرهنگی» محمد رضایی است که چالش‌های اجتماع را در ابعاد گوناگون مورد بررسی قرار می‌دهد.

جهت انجام تعاملات میان دانشگاه و جامعه پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم از سال 1382 آغاز به کار کرده و با هدف تحقیق و پژوهش در زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی به فعالیت خود ادامه داد. این مؤسسه در کنار برنامه‌های پژوهشی خود به انتشار کتب در زمینه‌های گوناگون پرداخت که در دنیای علم مورد استفاده بسیاری قرار گرفت. از اواسط دهه 90 این پژوهشکده بطور رسمی فعالیت خود را به عنوان یک نشر آغاز کرد و هدف خود را چاپ یافته‌ها، نتایج تحقیقات و ترجمه آثار و پژوهش‌های علمی قرار داد تا جامعه علمی و فرهنگی کشور از آنها بهره‌مند شوند. از زمان تاسیس تاکنون انتشارات مطالعات فرهنگی بیش از 200 اثر تالیف کرده است؛ همچنین بیش از 120 اثر توسط متخصصین این مجموعه ترجمه و وارد بازار کتاب شده‌اند. آخرین کتاب منتشر شده توسط این نشر «رهایی بخشی مطالعات فرهنگی» محمد رضایی است که چالش‌های اجتماع را در ابعاد گوناگون مورد بررسی قرار می‌دهد.