انتشارات مرکز بررسی‌ اسناد تاریخی

مرکز بررسی اسناد تاریخی از مجموعه‌های مهم در زمینه پژوهش نهضت مبارزاتی حضرت امام خمینی(س) بوده که با هدف انتشار و قراردادن مجموعه اسناد مهم در اختیار تاریخ پژوهان و علاقه‌مندان تاسیس گردید. آیت الله خامنه‌ای در سال 1372 پس از ورود به وزارت اطلاعات و بررسی برخی از اسناد بر صدد آن برآمدند تا اسناد از بایگانی‌ها خارج شده و به صورت کتاب، برای حفظ تاریخ انقلاب اسلامی و نهضت امام‌خمینی، در اختیار جامعه تاریخ پژوه و سند پژوه قرار گیرد. سپس یاران امام به روایت اسناد ساواک کتاب "شهید آیت الله سید محمدرضا سعیدی" اولین کتابی بود که در این مرکز به چاپ رسید و پس از آن مجموعه‌های دیگری نظیر: رجال انقلابی و مراجع عظام تقلید، روزشمار انقلاب اسلامی، پایگاه های انقلاب اسلامی، قیام پانزده خرداد، چپ در ایران، رجال، زنان و مطبوعات و احزاب عصر پهلوی به بازار عرضه گردید. اینک مرکز بررسی اسناد تاریخی وارث انبوهی از اسناد پنهان سازمان اطلاعات رژیم پهلوی بوده و برای محققان و پژوهشگران تاریخ، دسترسی آسان به این اسناد را فراهم ساخته است.  این مرکز برای اولین بار در تاریخ نشر اسناد کشور، تصویر هر سند را در کنار متن حروف‌چینی شده آن قرار داده تا تمامی کسانی که دغدغه تاریخ‌نگاری بدون تحریف و ارائه واقعیت‌های موجود را دارند، از آن بهره‌مند شوند.

مرکز بررسی اسناد تاریخی از مجموعه‌های مهم در زمینه پژوهش نهضت مبارزاتی حضرت امام خمینی(س) بوده که با هدف انتشار و قراردادن مجموعه اسناد مهم در اختیار تاریخ پژوهان و علاقه‌مندان تاسیس گردید. آیت الله خامنه‌ای در سال 1372 پس از ورود به وزارت اطلاعات و بررسی برخی از اسناد بر صدد آن برآمدند تا اسناد از بایگانی‌ها خارج شده و به صورت کتاب، برای حفظ تاریخ انقلاب اسلامی و نهضت امام‌خمینی، در اختیار جامعه تاریخ پژوه و سند پژوه قرار گیرد. سپس یاران امام به روایت اسناد ساواک کتاب "شهید آیت الله سید محمدرضا سعیدی" اولین کتابی بود که در این مرکز به چاپ رسید و پس از آن مجموعه‌های دیگری نظیر: رجال انقلابی و مراجع عظام تقلید، روزشمار انقلاب اسلامی، پایگاه های انقلاب اسلامی، قیام پانزده خرداد، چپ در ایران، رجال، زنان و مطبوعات و احزاب عصر پهلوی به بازار عرضه گردید. اینک مرکز بررسی اسناد تاریخی وارث انبوهی از اسناد پنهان سازمان اطلاعات رژیم پهلوی بوده و برای محققان و پژوهشگران تاریخ، دسترسی آسان به این اسناد را فراهم ساخته است.  این مرکز برای اولین بار در تاریخ نشر اسناد کشور، تصویر هر سند را در کنار متن حروف‌چینی شده آن قرار داده تا تمامی کسانی که دغدغه تاریخ‌نگاری بدون تحریف و ارائه واقعیت‌های موجود را دارند، از آن بهره‌مند شوند.