انتشارات ما و شما

دکتر سید اصغر ساداتیان دارای دکترای پژشکی از دانشگاه علوم پژشکی شهید بهشتی است. از سال 1370 به عنوان نویسنده برجسته کشور در زمینه تالیف کتاب‌های تخصصی پزشکی و... خدمات خود را به جامعه پژشکی ارائه نمود. این نویسنده در سال 1383 مجوز نشر انتشارات ما و شما را ثبت و تاسیس کرد. نشر ما و شما کتاب‌های خود را در زمینه آموزشی و کمک درسی فلسفه، روانشناسی، علوم طبیعی، ریاضی و پزشکی به چاپ رسانده است. در بین کتاب‌های که در انتشارات ما و شما به چاپ رسیده برخی از آنها پرفروش هستند که می‌توان به کتاب گنجینه ما و شما نوشته سید حمید رضا ساداتیان، کتاب چگونه به کودکمان گوش کنیم چگونه با او صحبت کنیم نوشته آدل فابر، کتاب از خود ویرانگری تا حرمت نفس نوشته جیو لیندن فیلد، کتاب نقاب مردانگی نوشته لوئیز هووز، کتاب مهارت‌های زندگی نوشته سید اصغر ساداتیان، کتاب آخرین نوشته یک انسان اثر فرزان انگار، کتاب اعتماد به نفس نوشته فرهنگ هلاکویی، کتاب کمک به کودک برای یادگیری علم و دانش نوشته کریستین جی آمانسون اشاره کرد.

دکتر سید اصغر ساداتیان دارای دکترای پژشکی از دانشگاه علوم پژشکی شهید بهشتی است. از سال 1370 به عنوان نویسنده برجسته کشور در زمینه تالیف کتاب‌های تخصصی پزشکی و... خدمات خود را به جامعه پژشکی ارائه نمود. این نویسنده در سال 1383 مجوز نشر انتشارات ما و شما را ثبت و تاسیس کرد. نشر ما و شما کتاب‌های خود را در زمینه آموزشی و کمک درسی فلسفه، روانشناسی، علوم طبیعی، ریاضی و پزشکی به چاپ رسانده است. در بین کتاب‌های که در انتشارات ما و شما به چاپ رسیده برخی از آنها پرفروش هستند که می‌توان به کتاب گنجینه ما و شما نوشته سید حمید رضا ساداتیان، کتاب چگونه به کودکمان گوش کنیم چگونه با او صحبت کنیم نوشته آدل فابر، کتاب از خود ویرانگری تا حرمت نفس نوشته جیو لیندن فیلد، کتاب نقاب مردانگی نوشته لوئیز هووز، کتاب مهارت‌های زندگی نوشته سید اصغر ساداتیان، کتاب آخرین نوشته یک انسان اثر فرزان انگار، کتاب اعتماد به نفس نوشته فرهنگ هلاکویی، کتاب کمک به کودک برای یادگیری علم و دانش نوشته کریستین جی آمانسون اشاره کرد.