انتشارات سروش

سروش یکی از ایزدان باستانی ایرانیان و فرشته نگهبان زرتشتیان است. این فرشته همیشه بیدار و مخالف هرگونه دروغ است. مبنای شکل‌گیری رسانه هم آگاهی و مبارزه با ریا است. انتشارات سروش در سال 1346 زیرنظر سازمان رادیو و تلویزیون ملی ایران آغاز به کار کرده و اکنون یکی از واحدهای اصلی صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران است. علت شکل‌گیری این مؤسسه انتشار مجله «تماشا» توسط این سازمان بود که اولین شماره آن در اسفندماه 1346 در سطح تهران و شهرستان‌ها توزیع شد و در نتیجه انتشارات تماشا شکل گرفت. ده سال بعد یعنی در سال 1356 مجله و نشر مذکور به سروش تغییر نام داد و تا به امروز انتشار آن ادامه دارد. با گذشت سال‌های متوالی این مؤسسه به دنیای کودک قدم گذاشت و در سال 1370 اولین شماره از مجله سروش کودکان را منتشر کرد که با استقبال عموم روبرو شد. سروش تا به امروز بیش از 1700 عنوان کتاب با موضوعات مختلف منتشر کرده و برخی از کتاب‌های آن نظیر «دختران آفتاب» چندین بار تجدید چاپ شده‌اند. این انتشارات در سال 1374 به عنوان یک سازمان دولتی به ثبت رسید در نتیجه افراد مختلفی در طول سال‌ها مدیریت آن را بر عهده داشتند. استراتژی این انتشارات ارائه سفارشات در کمترین زمان ممکن و با بهترین کیفیت بوده که با توجه به نیروی انسانی متخصص و وجود دستگاههای پیشرفته چاپ به این مهم دست یافته است. کتاب‌های «آشپزی دوره صفوی» ایرج افشار، «سی‌و‌شش وضعیت نمایشی» ژرژ پولتی، «مبادی سواد بصری» دونیس داندیس، «بدون هراس» وندی شرمن و ... توسط انتشارات سروش منتشر گردیده و از جانب علاقمندان با استقبال روبرو شد که همین امر منجر به تجدید چاپ برخی از آنها شده است.

سروش یکی از ایزدان باستانی ایرانیان و فرشته نگهبان زرتشتیان است. این فرشته همیشه بیدار و مخالف هرگونه دروغ است. مبنای شکل‌گیری رسانه هم آگاهی و مبارزه با ریا است. انتشارات سروش در سال 1346 زیرنظر سازمان رادیو و تلویزیون ملی ایران آغاز به کار کرده و اکنون یکی از واحدهای اصلی صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران است. علت شکل‌گیری این مؤسسه انتشار مجله «تماشا» توسط این سازمان بود که اولین شماره آن در اسفندماه 1346 در سطح تهران و شهرستان‌ها توزیع شد و در نتیجه انتشارات تماشا شکل گرفت. ده سال بعد یعنی در سال 1356 مجله و نشر مذکور به سروش تغییر نام داد و تا به امروز انتشار آن ادامه دارد. با گذشت سال‌های متوالی این مؤسسه به دنیای کودک قدم گذاشت و در سال 1370 اولین شماره از مجله سروش کودکان را منتشر کرد که با استقبال عموم روبرو شد. سروش تا به امروز بیش از 1700 عنوان کتاب با موضوعات مختلف منتشر کرده و برخی از کتاب‌های آن نظیر «دختران آفتاب» چندین بار تجدید چاپ شده‌اند. این انتشارات در سال 1374 به عنوان یک سازمان دولتی به ثبت رسید در نتیجه افراد مختلفی در طول سال‌ها مدیریت آن را بر عهده داشتند. استراتژی این انتشارات ارائه سفارشات در کمترین زمان ممکن و با بهترین کیفیت بوده که با توجه به نیروی انسانی متخصص و وجود دستگاههای پیشرفته چاپ به این مهم دست یافته است. کتاب‌های «آشپزی دوره صفوی» ایرج افشار، «سی‌و‌شش وضعیت نمایشی» ژرژ پولتی، «مبادی سواد بصری» دونیس داندیس، «بدون هراس» وندی شرمن و ... توسط انتشارات سروش منتشر گردیده و از جانب علاقمندان با استقبال روبرو شد که همین امر منجر به تجدید چاپ برخی از آنها شده است.