انتشارات Yen Press

12 محصول

درباره ی برند انتشارات Yen Press

انتشارات ین یا ین پرس (Yen Press) ناشر امریکایی کتاب‌های کمیک، مانگا (کمیک ژاپنی) و رمان‌های کوتاه ژاپنی برای نوجوانان است که مالکیت آن متعلق به شرکت کادوکاوا (Kadokawa) و اشت بوک گروپ (Hachette Book Group) است. شرکت کادوکاوا 51 درصد و اشت بوک گروپ 49 درصد سهام آن را در اختیار دارند. این انتشارات در کنار کتاب‌های ترجمه شده خود مجموعه‌های اوریجینال نیز منتشر کرده است که مانگای  Nightschool: The Weirn Bookاز آن جمله است.

موسسان ین پرس کورت هسلر (Kurt Hassler) از شرکت Borders Group و ریچ جانسون معاون شرکت DC Comics بودند که در سال 2006 آن را تاسیس کردند. در سال 2007 این ناشر، انتشارات ICEkunion را که در ایالات متحده به چاپ کتاب‌های کمیک کُره‌ای می‌پرداخت، خرید. نخستین شماره مجله کمیک ین پلاس (Yen Plus) انتشارات ین در تابستان سال 2008 منتشر شد. این مجله در سال 2010 از قالب چاپی خارج و الکترونیکی شد و در سال 2013 انتشار آن متوقف شد.

برند JY که حوزه فعالیت آن انتشار کتاب‌های مصور برای گروه سنی 8 تا 12 سال است و همچنین Ize Press که به انتشار رمان و کمیک‌های دیجیتال کره‌ای می‌پردازد متعلق به ین پرس است. از عناوین منتشر شده با نام Ize، Fates: Chakho 7 است که شرکت هایب (Hybe) در همکاری با BTS تهیه کرده است. در سال 2021 نیز در همکاری میان ین پرس و اشت آودیو (Hachette Audio) برند ین‌ آودیو (Yen Audio) برای انتشار کتاب‌های صوتی راه‌اندازی شد.

از کتاب‌های انتشارات ین مجموعه Black Butler (سرپیشخدمت سیاه) و The Case Study of Vanitas (مطالعه موردی وانیتاس) را می‌توان نام برد.

انتشارات ین یا ین پرس (Yen Press) ناشر امریکایی کتاب‌های کمیک، مانگا (کمیک ژاپنی) و رمان‌های کوتاه ژاپنی برای نوجوانان است که مالکیت آن متعلق به شرکت کادوکاوا (Kadokawa) و اشت بوک گروپ (Hachette Book Group) است. شرکت کادوکاوا 51 درصد و اشت بوک گروپ 49 درصد سهام آن را در اختیار دارند. این انتشارات در کنار کتاب‌های ترجمه شده خود مجموعه‌های اوریجینال نیز منتشر کرده است که مانگای  Nightschool: The Weirn Bookاز آن جمله است.

موسسان ین پرس کورت هسلر (Kurt Hassler) از شرکت Borders Group و ریچ جانسون معاون شرکت DC Comics بودند که در سال 2006 آن را تاسیس کردند. در سال 2007 این ناشر، انتشارات ICEkunion را که در ایالات متحده به چاپ کتاب‌های کمیک کُره‌ای می‌پرداخت، خرید. نخستین شماره مجله کمیک ین پلاس (Yen Plus) انتشارات ین در تابستان سال 2008 منتشر شد. این مجله در سال 2010 از قالب چاپی خارج و الکترونیکی شد و در سال 2013 انتشار آن متوقف شد.

برند JY که حوزه فعالیت آن انتشار کتاب‌های مصور برای گروه سنی 8 تا 12 سال است و همچنین Ize Press که به انتشار رمان و کمیک‌های دیجیتال کره‌ای می‌پردازد متعلق به ین پرس است. از عناوین منتشر شده با نام Ize، Fates: Chakho 7 است که شرکت هایب (Hybe) در همکاری با BTS تهیه کرده است. در سال 2021 نیز در همکاری میان ین پرس و اشت آودیو (Hachette Audio) برند ین‌ آودیو (Yen Audio) برای انتشار کتاب‌های صوتی راه‌اندازی شد.

از کتاب‌های انتشارات ین مجموعه Black Butler (سرپیشخدمت سیاه) و The Case Study of Vanitas (مطالعه موردی وانیتاس) را می‌توان نام برد.