انتشارات William Collins

33 محصول

درباره ی برند انتشارات William Collins

انتشارات ویلیام کالینز (William Collins) که در حال حاضر یکی از ناشران زیرمجموعه انتشارات هارپر کالینز (HarperCollins Publishers LLC) است در سال 1819 تاسیس شد. موسس این نشر که نام خود را بر آن نهاد، متولد سال 1789 و اسکاتلندی بود. شرکت چاپ و نشری که او در شهر گلاسگو بنیانگذاری کرد به انتشار کتاب‌های مذهبی و ادعیه مسیحی می‌پرداخت، اما در سال 1824 نخستین دیکشنری خود را با نام Greek and English Lexicon The منتشر کرد. نخستين ديکشنري‌هاي مصور کالينز نيز در سال 1840 زير چاپ رفت. تا سال 1841 موقعيت اين انتشارات به عنوان ناشر کتاب مقدس (انجيل) تثبيت شده بود. در سال 1846 ويليام کالينز بازنشسته شد و پسرش سِر ويليام کالينز در شرکت جانشين وي شد و مسئوليت اداره نشر ويليام کالينز را بر عهده گرفت. نخستين اطلس کالينز در سال 1856 منتشر شد و در سال 1868 نام شرکت به William Collins, Sons & Co تغيير يافت. به مرور حوزه فعالیت نشر ویلیام کالینز گسترش یافت و در سال 1917 تحت مدیریت گادفری کالینز به انتشار کتاب‌های داستان روی آورد. انتشار شش رمان نخست آگاتا کريستي و چندين عنوان کتاب کارآگاهي ديگر از سال 1926 تحت برند باشگاه جنايي کالينز (Collins Crime Club) از فعاليت‌هايي است که در کارنامه نشر ويليام کالينز ثبت شده است.

انتشارات ویلیام کالینز که گاه به اختصار کالینز نیز نامیده می‌شود، در سال 1990 با شرکت نشري به نام Harper & Row ادغام شد و شرکت هارپر کالینز به وجود آمد. Harper & Row خود در سال 1962 از ادغام شرکت هارپر و برادران (Harper & Brothers) با شرکت Row, Peterson & Company شکل گرفته بود.

از کتاب‌هاي موجود انتشارات ويليام کالينز مي‌توان به آوای وحش (The Call of the Wild) اثر جک لندن، کتاب هیاهوی بسیار برای هیچ  (Much Ado About Nothing) اثر ویلیام شکسپیر و کتاب شبح اپرا (The Phantom of the Opera) اثر گاستون لورو اشاره کرد.

انتشارات ویلیام کالینز (William Collins) که در حال حاضر یکی از ناشران زیرمجموعه انتشارات هارپر کالینز (HarperCollins Publishers LLC) است در سال 1819 تاسیس شد. موسس این نشر که نام خود را بر آن نهاد، متولد سال 1789 و اسکاتلندی بود. شرکت چاپ و نشری که او در شهر گلاسگو بنیانگذاری کرد به انتشار کتاب‌های مذهبی و ادعیه مسیحی می‌پرداخت، اما در سال 1824 نخستین دیکشنری خود را با نام Greek and English Lexicon The منتشر کرد. نخستين ديکشنري‌هاي مصور کالينز نيز در سال 1840 زير چاپ رفت. تا سال 1841 موقعيت اين انتشارات به عنوان ناشر کتاب مقدس (انجيل) تثبيت شده بود. در سال 1846 ويليام کالينز بازنشسته شد و پسرش سِر ويليام کالينز در شرکت جانشين وي شد و مسئوليت اداره نشر ويليام کالينز را بر عهده گرفت. نخستين اطلس کالينز در سال 1856 منتشر شد و در سال 1868 نام شرکت به William Collins, Sons & Co تغيير يافت. به مرور حوزه فعالیت نشر ویلیام کالینز گسترش یافت و در سال 1917 تحت مدیریت گادفری کالینز به انتشار کتاب‌های داستان روی آورد. انتشار شش رمان نخست آگاتا کريستي و چندين عنوان کتاب کارآگاهي ديگر از سال 1926 تحت برند باشگاه جنايي کالينز (Collins Crime Club) از فعاليت‌هايي است که در کارنامه نشر ويليام کالينز ثبت شده است.

انتشارات ویلیام کالینز که گاه به اختصار کالینز نیز نامیده می‌شود، در سال 1990 با شرکت نشري به نام Harper & Row ادغام شد و شرکت هارپر کالینز به وجود آمد. Harper & Row خود در سال 1962 از ادغام شرکت هارپر و برادران (Harper & Brothers) با شرکت Row, Peterson & Company شکل گرفته بود.

از کتاب‌هاي موجود انتشارات ويليام کالينز مي‌توان به آوای وحش (The Call of the Wild) اثر جک لندن، کتاب هیاهوی بسیار برای هیچ  (Much Ado About Nothing) اثر ویلیام شکسپیر و کتاب شبح اپرا (The Phantom of the Opera) اثر گاستون لورو اشاره کرد.