انتشارات Oxford

انتشارات آکسفورد از بزرگ‌ترین ناشران آثار علمی بزرگ‌ترین ناشر کتاب‌های دانشگاهی در جهان که از سازمان‌های وابسته به دانشگاه آکسفورد است. این نشر برای اولین‌بار در سال 1586 میلادی تأسیس شد. نخستین کتاب این انتشارات در سال 1478 میلادی منتشر شد یعنی تنها دو سال پس از راه‌اندازی اولین دستگاه چاپ در انگلیس توسط ویلیام کاکستون. موسسه دانشگاه آکسفورد بزرگ‌ترین ناشر کتاب‌های دانشگاهی در جهان از نظر شمار آْثار منتشر شده اعلام شده است. این مجموعه سالانه بیش از 6000 کتاب منتشر می‌کند و دارای حدود شش هزار کارمند است، از حدود سال 1480 میلادی در تجارت چاپ شروع به کار کرد و به‌عنوان یک چاپ‌گر بزرگ انجیل، کتاب‌های دعا و کارهای عملی گسترش یافت. نخستین نمایندگی این ناشر در سال 1896 میلادی در نیویورک آمریکا گشایش یافت و در کشورهای دیگری هم دفتر دارد. انتشارات آکسفورد پس از انتشارات دانشگاه کمبریج دومین ناشر دانشگاهی قدیمی در جهان است. از مجموعه‌های انتشارات دانشگاه آکسفورد می‌توان به کتاب‌های مختصر و مفید با عنوان «مقدمه‌های بسیار کوتاه» اشاره کرد که از سال 1995 منتشر می‌شوند.

انتشارات آکسفورد از بزرگ‌ترین ناشران آثار علمی بزرگ‌ترین ناشر کتاب‌های دانشگاهی در جهان که از سازمان‌های وابسته به دانشگاه آکسفورد است. این نشر برای اولین‌بار در سال 1586 میلادی تأسیس شد. نخستین کتاب این انتشارات در سال 1478 میلادی منتشر شد یعنی تنها دو سال پس از راه‌اندازی اولین دستگاه چاپ در انگلیس توسط ویلیام کاکستون. موسسه دانشگاه آکسفورد بزرگ‌ترین ناشر کتاب‌های دانشگاهی در جهان از نظر شمار آْثار منتشر شده اعلام شده است. این مجموعه سالانه بیش از 6000 کتاب منتشر می‌کند و دارای حدود شش هزار کارمند است، از حدود سال 1480 میلادی در تجارت چاپ شروع به کار کرد و به‌عنوان یک چاپ‌گر بزرگ انجیل، کتاب‌های دعا و کارهای عملی گسترش یافت. نخستین نمایندگی این ناشر در سال 1896 میلادی در نیویورک آمریکا گشایش یافت و در کشورهای دیگری هم دفتر دارد. انتشارات آکسفورد پس از انتشارات دانشگاه کمبریج دومین ناشر دانشگاهی قدیمی در جهان است. از مجموعه‌های انتشارات دانشگاه آکسفورد می‌توان به کتاب‌های مختصر و مفید با عنوان «مقدمه‌های بسیار کوتاه» اشاره کرد که از سال 1995 منتشر می‌شوند.