انتشارات پنجره

موسسه‌ی نشر پنجره در سال 1372 توسط امیر رضا ستوده شعرباف تاسیس شد. این مجموعه تا سال 1385 فعالیت محدودتری داشت، اما از سال 1385 به این سو، فعالیت چشمگیری در حوزه‌های کودک، نوجوان و بزرگسال داشته است. نشر پنجره از سال 1385 تا به امروز توانسته تعداد کتاب‌های خود را به چهار‌صد و پنجاه عنوان برساند. انتشارات پنجره در این سال‌های حضور و فعالیت‌های فرهنگی و نشر کتاب‌ های زیادی دست یابد:از جمله عناوینی مهمی که به دست آورده به شرح زیر است:
ناشر یرگزیده دهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در سال 1376، ناشر برگزیده هشتمین جشنواره‌ی کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان در سال 1378، ناشر برگزیده موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی در سال 1385، ناشر برگزیده سوم در بیست و دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در سال 1388.
انتشارات پنجره در زمینه ادبیات کودک، نوجوان و بزرگ سال تولید محتوا و کتاب منتشر می‌کند، از پر فروش‌ترین کتاب‌های این نشر می‌توان به کتاب این ایستگاه قطاره شیمو مسافر داره، کتاب تو ماه مهد کودکی اثر ناصر کشاورز، کتاب سوفی روی زین اسب اثر دیک کینگ نام برد و از جدیدترین اثرهای منتشر شده این نشر به کتاب زمانی برای نمایش، وسایل خانگی، دوزیستان و آبزیان و وسایل نقلیه اشاره کرد.

موسسه‌ی نشر پنجره در سال 1372 توسط امیر رضا ستوده شعرباف تاسیس شد. این مجموعه تا سال 1385 فعالیت محدودتری داشت، اما از سال 1385 به این سو، فعالیت چشمگیری در حوزه‌های کودک، نوجوان و بزرگسال داشته است. نشر پنجره از سال 1385 تا به امروز توانسته تعداد کتاب‌های خود را به چهار‌صد و پنجاه عنوان برساند. انتشارات پنجره در این سال‌های حضور و فعالیت‌های فرهنگی و نشر کتاب‌ های زیادی دست یابد:از جمله عناوینی مهمی که به دست آورده به شرح زیر است:
ناشر یرگزیده دهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در سال 1376، ناشر برگزیده هشتمین جشنواره‌ی کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان در سال 1378، ناشر برگزیده موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی در سال 1385، ناشر برگزیده سوم در بیست و دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در سال 1388.
انتشارات پنجره در زمینه ادبیات کودک، نوجوان و بزرگ سال تولید محتوا و کتاب منتشر می‌کند، از پر فروش‌ترین کتاب‌های این نشر می‌توان به کتاب این ایستگاه قطاره شیمو مسافر داره، کتاب تو ماه مهد کودکی اثر ناصر کشاورز، کتاب سوفی روی زین اسب اثر دیک کینگ نام برد و از جدیدترین اثرهای منتشر شده این نشر به کتاب زمانی برای نمایش، وسایل خانگی، دوزیستان و آبزیان و وسایل نقلیه اشاره کرد.