انتشارات گامی تا فرزانگان

60 محصول

درباره ی برند انتشارات گامی تا فرزانگان

انتشارات گامی تا فرزانگان چهار سری کتاب دارد که عبارتند از: «کندو»، «تیزهوشان»، «آلبالو» و «کانگورو». کتاب‌های کندو ویژه دانش‌آموزان دبستان و متوسطه اول هستند. کتاب‌های تیزهوشان این انتشارات برای دانش‌آموزان ابتدایی چاپ‌شده‌اند و کتاب‌های آلبالو و کانگورو کتاب‌های ویژه کودکان یعنی مقطع پیش‌دبستانی هستند. انتشارات گامی تا فرزانگان ناشر کتاب‌های تیزهوشان است که 3 کتاب هوش فرازمینی ET، هوش و استعداد تحلیلی SQ و 2500 تست ریاضی نهم آن مورد توجه دانش‌آموزان بسیاری قرارگرفته است. استفاده از دبیران معروف حوزه‌ تیزهوشان ازجمله علی قصاب، احسان احمدیان و نادر محمدی در محبوبیت این کتاب‌های کمک‌درسی تاثیر به سزایی داشته است.

کتاب‌های نشر گامی تا فرزانگان ازجمله کتاب‌های کمک‌درسی جامع برای آزمون‌های تیزهوشان در مقاطع دبستان و متوسطه به شمار می‌روند که می‌توانند کمک شایانی به دانش آموزان کنند. درس‌نامه‌های این سری کتاب‌های et هوش فرازمینی بسیار مفصل و کامل است و تعداد زیاد سؤالات تشریحی و همچنین تستی آن ها دانش آموزان را برای امتحانات مدارس تیزهوشان کاملاً آماده می‌کند. پرفروش‌ترین کتاب‌های این ناشر هوش ET ششم و هوش فرازمینی ET نهم است.

انتشارات گامی تا فرزانگان چهار سری کتاب دارد که عبارتند از: «کندو»، «تیزهوشان»، «آلبالو» و «کانگورو». کتاب‌های کندو ویژه دانش‌آموزان دبستان و متوسطه اول هستند. کتاب‌های تیزهوشان این انتشارات برای دانش‌آموزان ابتدایی چاپ‌شده‌اند و کتاب‌های آلبالو و کانگورو کتاب‌های ویژه کودکان یعنی مقطع پیش‌دبستانی هستند. انتشارات گامی تا فرزانگان ناشر کتاب‌های تیزهوشان است که 3 کتاب هوش فرازمینی ET، هوش و استعداد تحلیلی SQ و 2500 تست ریاضی نهم آن مورد توجه دانش‌آموزان بسیاری قرارگرفته است. استفاده از دبیران معروف حوزه‌ تیزهوشان ازجمله علی قصاب، احسان احمدیان و نادر محمدی در محبوبیت این کتاب‌های کمک‌درسی تاثیر به سزایی داشته است.

کتاب‌های نشر گامی تا فرزانگان ازجمله کتاب‌های کمک‌درسی جامع برای آزمون‌های تیزهوشان در مقاطع دبستان و متوسطه به شمار می‌روند که می‌توانند کمک شایانی به دانش آموزان کنند. درس‌نامه‌های این سری کتاب‌های et هوش فرازمینی بسیار مفصل و کامل است و تعداد زیاد سؤالات تشریحی و همچنین تستی آن ها دانش آموزان را برای امتحانات مدارس تیزهوشان کاملاً آماده می‌کند. پرفروش‌ترین کتاب‌های این ناشر هوش ET ششم و هوش فرازمینی ET نهم است.