انتشارات کیان افراز

انتشارات کیان افراز توسط مرم کیان افراز در سال 1393  فعالیت خود را آغاز کرد. نشر کیان افراز به چاپ کتاب‌هاتی روانشناسی روز دنیا و همچنین ادبیات داستانی ایران و جهان پرداخته است. انتشارات کیان افراز با این‌که از تاریخ تاسیس آن زمان زیادی گذشته نشده اما توانسته در این مدت کوتاه با چاپ کتاب‌های خود در حوزه روانشناسی و داستان رمان سهم مهمی از کتاب و بازاز فروش کتاب نسبت به سایر ناشرهای دیگر به خود نسبت دهد. نشر کیان افراز در بین حوزها و رشته‌های که کتاب در آن به چاپ رسانده کتاب‌های که با موضوع روانشناسی به چاپ رسانده به صورت تخصصی‌تر به آن پرداخته و از اهمیت بیشتری برخوردار است. پرفروش‌ترین کتاب‌ها در این انتشارات بیشتر در حوزه روانشناسی است که می‌توان به کتاب و اعتراف‌ها و دروغ‌ها، کتاب آزمون‌های خودشناسی نوشته دوروتی مک کوری، کتاب او کمی بهتر از یک قاتل بود نوشته فاطیما فاطری، کتاب راهنمای بالینی برای درمان اسکیزوفرنی نوشته دکتر جان لوریلو و استفانو پالانتی، کتاب زوج درمانی خیانت نوشته آلن اس گورمان، کتاب سردخانه، کتاب سرود جهان نوشته ژان ژیونو، کتاب شب یکم، کتاب شفقت و ذهن آگاهی اشاره کرد.

انتشارات کیان افراز توسط مرم کیان افراز در سال 1393  فعالیت خود را آغاز کرد. نشر کیان افراز به چاپ کتاب‌هاتی روانشناسی روز دنیا و همچنین ادبیات داستانی ایران و جهان پرداخته است. انتشارات کیان افراز با این‌که از تاریخ تاسیس آن زمان زیادی گذشته نشده اما توانسته در این مدت کوتاه با چاپ کتاب‌های خود در حوزه روانشناسی و داستان رمان سهم مهمی از کتاب و بازاز فروش کتاب نسبت به سایر ناشرهای دیگر به خود نسبت دهد. نشر کیان افراز در بین حوزها و رشته‌های که کتاب در آن به چاپ رسانده کتاب‌های که با موضوع روانشناسی به چاپ رسانده به صورت تخصصی‌تر به آن پرداخته و از اهمیت بیشتری برخوردار است. پرفروش‌ترین کتاب‌ها در این انتشارات بیشتر در حوزه روانشناسی است که می‌توان به کتاب و اعتراف‌ها و دروغ‌ها، کتاب آزمون‌های خودشناسی نوشته دوروتی مک کوری، کتاب او کمی بهتر از یک قاتل بود نوشته فاطیما فاطری، کتاب راهنمای بالینی برای درمان اسکیزوفرنی نوشته دکتر جان لوریلو و استفانو پالانتی، کتاب زوج درمانی خیانت نوشته آلن اس گورمان، کتاب سردخانه، کتاب سرود جهان نوشته ژان ژیونو، کتاب شب یکم، کتاب شفقت و ذهن آگاهی اشاره کرد.