انتشارات کلک معلم

انتشارات کلک معلم از سال 1384 با مدیریت آقای علی سجادی فعالیت خود را در حوزه آموزش، تألیف و نشر کتاب‌های کمک‌آموزشی و کنکوری آغاز کرد و یکی از قدیمی‌ترین نشرها در این زمینه محسوب می‌شود. مدیریت این نشر که قبلاً کتاب‌های خود را در انتشارات دیگری منتشر می‌کردند، تصمیم گرفتند که کتاب‌های خود را در انتشارات خود یا همان کلک معلم به چاپ برساند و در ادامه بعد از نشر آن کتاب‌ها، کتاب‌های دیگری نیز توسط این انتشارات منتشر شد که مطر‌ح‌ترین آن‌ها مربوط به درس زیست‌شناسی است. با توجه به اینکه کتاب‌‌های این نشر بسیار کاربردی و کمک کننده به دانش‌آموزان است همچنان محبوبیت سال‌های قبل را دارد و سودمند واقع شده است. کلک معلم کتاب‌های خود را به صورت مجموعه کتاب‌های تب کنکور، مجموعه کتاب‌های مرجع کنکور، مجموعه کتاب‌های مدرسه کنکور و مجموعه کتاب‌های تب کنکورعرضه کرده است. این مجموعه کتاب‌ها شامل کتاب‌های آرایه‌های ادبی، قرابت معنایی، تاریخ ادبیات، فنون ترجمه عربی است که تمام این کتاب‌ها دارای درس‌نامه و سؤالات تستی به همراه پاسخ‌نامه هستند. معروف‌ترین آن‌ها کتاب‌های آزمون‌های تدریجی زیست‌شناسی، کتاب‌های رشته هنر و کتاب‌های آموزش و تست است که مناسب برای دانش‌آموزان و کنکوری‌ها است.

انتشارات کلک معلم از سال 1384 با مدیریت آقای علی سجادی فعالیت خود را در حوزه آموزش، تألیف و نشر کتاب‌های کمک‌آموزشی و کنکوری آغاز کرد و یکی از قدیمی‌ترین نشرها در این زمینه محسوب می‌شود. مدیریت این نشر که قبلاً کتاب‌های خود را در انتشارات دیگری منتشر می‌کردند، تصمیم گرفتند که کتاب‌های خود را در انتشارات خود یا همان کلک معلم به چاپ برساند و در ادامه بعد از نشر آن کتاب‌ها، کتاب‌های دیگری نیز توسط این انتشارات منتشر شد که مطر‌ح‌ترین آن‌ها مربوط به درس زیست‌شناسی است. با توجه به اینکه کتاب‌‌های این نشر بسیار کاربردی و کمک کننده به دانش‌آموزان است همچنان محبوبیت سال‌های قبل را دارد و سودمند واقع شده است. کلک معلم کتاب‌های خود را به صورت مجموعه کتاب‌های تب کنکور، مجموعه کتاب‌های مرجع کنکور، مجموعه کتاب‌های مدرسه کنکور و مجموعه کتاب‌های تب کنکورعرضه کرده است. این مجموعه کتاب‌ها شامل کتاب‌های آرایه‌های ادبی، قرابت معنایی، تاریخ ادبیات، فنون ترجمه عربی است که تمام این کتاب‌ها دارای درس‌نامه و سؤالات تستی به همراه پاسخ‌نامه هستند. معروف‌ترین آن‌ها کتاب‌های آزمون‌های تدریجی زیست‌شناسی، کتاب‌های رشته هنر و کتاب‌های آموزش و تست است که مناسب برای دانش‌آموزان و کنکوری‌ها است.