انتشارات چهارخونه

80 محصول

درباره ی برند انتشارات چهارخونه

انتشارات چهارخونه بیش از 20 سال است که فعالیت مستمری در زمینهٔ انتشار کتاب‌های کنکور فنی و حرفه‌ای و کار و دانش دارد. این انتشارات با استفاده از اساتید مجرب و دبیران برجسته کشور، امروزه به یکی از انتخاب‌های اول دانش‌آموزان و کنکوری‌ها تبدیل‌ شده است. انتشارات چهارخونه در مقاطع تحصیلی دوره اول متوسطه ( چهارم تا نهم )، دوره دوم متوسطه (دهم، یازدهم و دوازدهم) و مقطع کاردانی به کارشناسی فعالیت دارد.

انتشارات چهارخونه بیش از 20 سال است که فعالیت مستمری در زمینهٔ انتشار کتاب‌های کنکور فنی و حرفه‌ای و کار و دانش دارد. این انتشارات با استفاده از اساتید مجرب و دبیران برجسته کشور، امروزه به یکی از انتخاب‌های اول دانش‌آموزان و کنکوری‌ها تبدیل‌ شده است. انتشارات چهارخونه در مقاطع تحصیلی دوره اول متوسطه ( چهارم تا نهم )، دوره دوم متوسطه (دهم، یازدهم و دوازدهم) و مقطع کاردانی به کارشناسی فعالیت دارد.