انتشارات هنوز

اگر لغت‌نامه را ورق بزنید واژه "هنوز" به معنای "تاکنون" است، پس در مسیر اشتباه قدم نگذاشته‌ایم اگر بگوییم تاکنون کتابفروشی به سبک و سیاق خاص و مهمان‌نواز این نشر وجود نداشته، فروشگاهی جذاب در طبقه دوم یک ساختمان قدیمی با دکوراسیون منحصربفرد که امکان مطالعه کتاب را به همراهان همیشگی خود می‌دهد حتی اگر آن را خریداری ننمایند. نشر هنوز در سال 1394 در خیابان کریمخان‌زند در میان رقبای کار‌کشته خود جان گرفت و با هدف گسترش کتابخوانی در این راه پر فراز و نشیب قدم نهاد. فروشگاه نشر هنوز همانند یک کتابخانه کوچک، ماَمن امنی برای کتاب دوستان است که آرامش روح را برای آن‌ها به ارمغان می‌آورد. این مؤسسه در شاخه‌های متفاوت نظیر ادبیات داستانی، مدیریت، هنر و فلسفه به انتشار کتاب پرداخته که علاقمندان خاص خود را دارند. نکته جالب توجه در رابطه با نشر هنوز وجود قسمتی به نام "کتابخانه دیگران" است، کتاب‌هایی که قصد فروش آن‌ها را دارید بصورت امانت به کتابفروشی سپرده تا برای شما بفروشند و یا با ارسال یک ایمیل، لیست کتاب‌ها را در اختیار آن‌ها بگذارید. از جمله کتاب‌های پرفروش این انتشارات می‌توان از سری «کتاب‌های مدرسه زندگی» و «مقالات مدیریتی دانشگاه هاروارد» یاد کرد که جای خود را در میان علاقمندان به این مباحث باز کرده‌اند.

اگر لغت‌نامه را ورق بزنید واژه "هنوز" به معنای "تاکنون" است، پس در مسیر اشتباه قدم نگذاشته‌ایم اگر بگوییم تاکنون کتابفروشی به سبک و سیاق خاص و مهمان‌نواز این نشر وجود نداشته، فروشگاهی جذاب در طبقه دوم یک ساختمان قدیمی با دکوراسیون منحصربفرد که امکان مطالعه کتاب را به همراهان همیشگی خود می‌دهد حتی اگر آن را خریداری ننمایند. نشر هنوز در سال 1394 در خیابان کریمخان‌زند در میان رقبای کار‌کشته خود جان گرفت و با هدف گسترش کتابخوانی در این راه پر فراز و نشیب قدم نهاد. فروشگاه نشر هنوز همانند یک کتابخانه کوچک، ماَمن امنی برای کتاب دوستان است که آرامش روح را برای آن‌ها به ارمغان می‌آورد. این مؤسسه در شاخه‌های متفاوت نظیر ادبیات داستانی، مدیریت، هنر و فلسفه به انتشار کتاب پرداخته که علاقمندان خاص خود را دارند. نکته جالب توجه در رابطه با نشر هنوز وجود قسمتی به نام "کتابخانه دیگران" است، کتاب‌هایی که قصد فروش آن‌ها را دارید بصورت امانت به کتابفروشی سپرده تا برای شما بفروشند و یا با ارسال یک ایمیل، لیست کتاب‌ها را در اختیار آن‌ها بگذارید. از جمله کتاب‌های پرفروش این انتشارات می‌توان از سری «کتاب‌های مدرسه زندگی» و «مقالات مدیریتی دانشگاه هاروارد» یاد کرد که جای خود را در میان علاقمندان به این مباحث باز کرده‌اند.