انتشارات همیشه

انتشارات همیشه با هدف نشر آثار مانا و البته تاثیرگذار در عرصه‌ی فرهنگ و ادب ایران‌زمین کار خود را شروع کرد و به همین دلیل هم نام مجموعه خود را «همیشه» گذاشت. این موسسه در تولید انواع مختلف دفتر اعم از مشق، یادداشت، طراحی (با کاغذهای مختلف)، برنامه‌ریزی و... هم وارد شده و تلاش خود را انجام داده تا بتواند محصولات خوب و با کیفیتی تولید کند و بعدها با افتتاح یک کافه کتاب برآن‌شد تا محصولاتش را مستقیم به دست مصرف‌کننده برساند. از جمله موضوعات و شاخه‌هایی که نشر همیشه به‌طور ویژه روی آن تمرکز کرده، حوزه ادبیات و شعر است و توانسته در این حیطه آثار برجسته‌ای تالیف و گردآوری کند. از آثار پرفروش این موسسه می‌توان به کتاب «فیلمنامه زال و رودابه»، «آهوی کوهی در دشت ترانه‌ها» و «جای پای سال‌ها» اثر جلال خالقی مطلق اشاره کرد.

انتشارات همیشه با هدف نشر آثار مانا و البته تاثیرگذار در عرصه‌ی فرهنگ و ادب ایران‌زمین کار خود را شروع کرد و به همین دلیل هم نام مجموعه خود را «همیشه» گذاشت. این موسسه در تولید انواع مختلف دفتر اعم از مشق، یادداشت، طراحی (با کاغذهای مختلف)، برنامه‌ریزی و... هم وارد شده و تلاش خود را انجام داده تا بتواند محصولات خوب و با کیفیتی تولید کند و بعدها با افتتاح یک کافه کتاب برآن‌شد تا محصولاتش را مستقیم به دست مصرف‌کننده برساند. از جمله موضوعات و شاخه‌هایی که نشر همیشه به‌طور ویژه روی آن تمرکز کرده، حوزه ادبیات و شعر است و توانسته در این حیطه آثار برجسته‌ای تالیف و گردآوری کند. از آثار پرفروش این موسسه می‌توان به کتاب «فیلمنامه زال و رودابه»، «آهوی کوهی در دشت ترانه‌ها» و «جای پای سال‌ها» اثر جلال خالقی مطلق اشاره کرد.