انتشارات نی

841 محصول

درباره ی برند انتشارات نی

جلال رفیع در سال ۱۳۶۳ با همراهی احمد ستاری، عبدالعلی رضایی، احمد سام و منصور آسیم تصمیم به تأسیس نشر نی گرفت. با گذشت زمان و پس از فراز و نشیب های مختلف، در نهایت جعفر همایی مدیر عامل انتشارات نشر نی شد. همایی با کوله باری از تجربه که در کارنامه ی خود سابقه ی فعالیت در نشر امیرکبیر و تاسیس انتشارات وابسته به روزنامه اطلاعات را داشت بیش از پیش بر توسعه و تعمیق انتشارات نی همت گماشت تا آنجا که بیش از 1500 عنوان کتاب در حیطه های گوناگونی همچون ادبیات، علوم اجتماعی، فلسفه، سیاست، حقوق، اقتصاد، مدیریت، دین، تاریخ، روان‌شناسی، علوم طبیعی، هنر و... تا کنون از نشر نی منتشر شده است. نشر نی علاوه بر زمینه های یاد شده، عمده تمرکز خود را برای حوزه‌های ادبیات، علوم اجتماعی و فلسفه گذاشت و در این راستا آثار ماندگاری را به چاپ رساند. همچنین بعد از چاپ کتاب «اقتصاد کلان»، انتشارات نی به عنوان یکی از منابع درسی دانشگاهی در گرایش علوم انسانی نیز شناخته شد. نشر نی از نویسندگان و مترجمان مطرح و به نام ایرانی و غیر ایرانی همچون اریک امانوئل اشمیت، آهو خردمند، ایران درودی، چارلز چابلین، محمد چرم‌شیر، شارلوت برونته، توماس هابز، پل پیرسون، رخشان بنی‌اعتماد، کیانوش عیاری، یاسمینا رضا، پرویز جاهد، یرواند آبراهامیان، عبدالرضا کاهانی، جواد بدیع‌زاده، جان فورد و... بهره برده که این خود گواهی است آشکار بر گزینش سختگیرانه ی آثار و حساسیت مدیران این نشر در راستای احترام به مخاطبان و سلیقه ی آنها. از بین لیست کتابهای نشر نی می توان به کتاب غرور و تعصب نشر نی، کتاب کنترل فرهنگ نشر نی، کتاب عهد جدید نشر نی، کتاب عهد عتیق نشر نی و... و از میان تازه های نشر نی می توان به گادامر، کلام خاموش، زمان و حکایت، ویراستار خرابکار و... اشاره کرد.

جلال رفیع در سال ۱۳۶۳ با همراهی احمد ستاری، عبدالعلی رضایی، احمد سام و منصور آسیم تصمیم به تأسیس نشر نی گرفت. با گذشت زمان و پس از فراز و نشیب های مختلف، در نهایت جعفر همایی مدیر عامل انتشارات نشر نی شد. همایی با کوله باری از تجربه که در کارنامه ی خود سابقه ی فعالیت در نشر امیرکبیر و تاسیس انتشارات وابسته به روزنامه اطلاعات را داشت بیش از پیش بر توسعه و تعمیق انتشارات نی همت گماشت تا آنجا که بیش از 1500 عنوان کتاب در حیطه های گوناگونی همچون ادبیات، علوم اجتماعی، فلسفه، سیاست، حقوق، اقتصاد، مدیریت، دین، تاریخ، روان‌شناسی، علوم طبیعی، هنر و... تا کنون از نشر نی منتشر شده است. نشر نی علاوه بر زمینه های یاد شده، عمده تمرکز خود را برای حوزه‌های ادبیات، علوم اجتماعی و فلسفه گذاشت و در این راستا آثار ماندگاری را به چاپ رساند. همچنین بعد از چاپ کتاب «اقتصاد کلان»، انتشارات نی به عنوان یکی از منابع درسی دانشگاهی در گرایش علوم انسانی نیز شناخته شد. نشر نی از نویسندگان و مترجمان مطرح و به نام ایرانی و غیر ایرانی همچون اریک امانوئل اشمیت، آهو خردمند، ایران درودی، چارلز چابلین، محمد چرم‌شیر، شارلوت برونته، توماس هابز، پل پیرسون، رخشان بنی‌اعتماد، کیانوش عیاری، یاسمینا رضا، پرویز جاهد، یرواند آبراهامیان، عبدالرضا کاهانی، جواد بدیع‌زاده، جان فورد و... بهره برده که این خود گواهی است آشکار بر گزینش سختگیرانه ی آثار و حساسیت مدیران این نشر در راستای احترام به مخاطبان و سلیقه ی آنها. از بین لیست کتابهای نشر نی می توان به کتاب غرور و تعصب نشر نی، کتاب کنترل فرهنگ نشر نی، کتاب عهد جدید نشر نی، کتاب عهد عتیق نشر نی و... و از میان تازه های نشر نی می توان به گادامر، کلام خاموش، زمان و حکایت، ویراستار خرابکار و... اشاره کرد.