انتشارات نگاه

نگاه به چشم‌ها هویت می‌بخشد بگونه‌ای که سهراب معتقد است "چشم‌ها را باید شست، جور دیگر باید دید". بنابراین چشم پنجره روح است که به شیوه غیرکلامی افراد را مخاطب قرار می‌دهد. علیرضا رئیس دانایی با موتور خود در گردش بود و بروری آن کتاب می‌فروخت؛ وی در اوایل دهه 50 انتشارات نگاه را بنیان نهاد. رئیس‌دانایی در خاطرات خود شیوه شکل‌گیری این نشر را توصیف می‌کند: " با یکی از دوستانم در کتاب‌‌فروشی خورشید نو کار می‌کردیم که فردی وارد شد و سراغ کتاب پهلوان اکبر می‌میرد از بهرام بیضایی را گرفت که نداشتیم، سپس پیغمبر دزدان باستانی پاریزی را خواست، آن را هم نداشتیم و چند کتاب دیگر هم نام برد که متاسفانه موجود نبودند، همان لحظه دوستم را مخاطب قرار داده و پیشنهاد تاسیس یک انتشاراتی را به او دادم، بنابراین تمام پس‌انداز خودمان را به این کار اختصاص دادیم." او در ادامه می‌افزاید: "مبنای نام‌گذاری نگاه این شعر از حمیدی شیرازی‌ست «تا تو نگاه می‌کنی/کار من آه کردن است/ ای به فدای چشم تو/ این چه نگاه کردن است»."

 اولین قرارداد کاری انتشارات نگاه با بهرام بیضایی جهت انتشار «پهلوان اکبر می‌میرد» منعقد گردید و به چاپ رسید؛ همچنین پرفروش‌ترین اثر این موسسه فرهنگی «شازده کوچولو» از آنتوان دوسنت‌اگزوپری بیش از 30 مرتبه تجدید چاپ شده است. نشر نگاه از ابتدا با بزرگان ادبیات ایران همکاری داشته و ناشر تخصصی آثار احمد شاملو، سیمین بهبهانی و ... است. بیش از 40 سال از طی نمودن راه پرفراز و نشیب این مؤسسه در صنعت نشر می‌گذرد که سهم خود را ایفا نموده و استعدادهای جدیدی را وارد دنیای ادبیات کرده است. از جمله کتاب‌هایی که اخیرا توسط نگاه منتشر شده است عبارتند از: «کابل اکسپرس» ابوالفضل الله‌دادی، «مرثیه‌ای برای آرژانتین» بهمن یغمایی، «قصابی بلوچی» مجتبی موسوی‌کیادهی و ... .

نگاه به چشم‌ها هویت می‌بخشد بگونه‌ای که سهراب معتقد است "چشم‌ها را باید شست، جور دیگر باید دید". بنابراین چشم پنجره روح است که به شیوه غیرکلامی افراد را مخاطب قرار می‌دهد. علیرضا رئیس دانایی با موتور خود در گردش بود و بروری آن کتاب می‌فروخت؛ وی در اوایل دهه 50 انتشارات نگاه را بنیان نهاد. رئیس‌دانایی در خاطرات خود شیوه شکل‌گیری این نشر را توصیف می‌کند: " با یکی از دوستانم در کتاب‌‌فروشی خورشید نو کار می‌کردیم که فردی وارد شد و سراغ کتاب پهلوان اکبر می‌میرد از بهرام بیضایی را گرفت که نداشتیم، سپس پیغمبر دزدان باستانی پاریزی را خواست، آن را هم نداشتیم و چند کتاب دیگر هم نام برد که متاسفانه موجود نبودند، همان لحظه دوستم را مخاطب قرار داده و پیشنهاد تاسیس یک انتشاراتی را به او دادم، بنابراین تمام پس‌انداز خودمان را به این کار اختصاص دادیم." او در ادامه می‌افزاید: "مبنای نام‌گذاری نگاه این شعر از حمیدی شیرازی‌ست «تا تو نگاه می‌کنی/کار من آه کردن است/ ای به فدای چشم تو/ این چه نگاه کردن است»."

 اولین قرارداد کاری انتشارات نگاه با بهرام بیضایی جهت انتشار «پهلوان اکبر می‌میرد» منعقد گردید و به چاپ رسید؛ همچنین پرفروش‌ترین اثر این موسسه فرهنگی «شازده کوچولو» از آنتوان دوسنت‌اگزوپری بیش از 30 مرتبه تجدید چاپ شده است. نشر نگاه از ابتدا با بزرگان ادبیات ایران همکاری داشته و ناشر تخصصی آثار احمد شاملو، سیمین بهبهانی و ... است. بیش از 40 سال از طی نمودن راه پرفراز و نشیب این مؤسسه در صنعت نشر می‌گذرد که سهم خود را ایفا نموده و استعدادهای جدیدی را وارد دنیای ادبیات کرده است. از جمله کتاب‌هایی که اخیرا توسط نگاه منتشر شده است عبارتند از: «کابل اکسپرس» ابوالفضل الله‌دادی، «مرثیه‌ای برای آرژانتین» بهمن یغمایی، «قصابی بلوچی» مجتبی موسوی‌کیادهی و ... .