انتشارات نقد افکار (افکار)

از پرفروش ترین کتاب های انتشارات نقد افکار می توان به کتاب در خیابان های پر از هیچ اثر لیلا فیروز مند، چه کسی از دیوانه ها نمی ترسد، ایران عصر صفوی اثر اندر جی نیومن، اوتیسم: یک معرفی بسیار کوتاه اثر علیرضا آشوری و وعده‌گاه اثر پرویز شهدی و همچنین از جدید ترین کتاب های این نشر می‌توان به کتاب راه و رسم میلیونرها در راه دولت و فرزانگ و مردم شناسی جنسیت اثر امیلیا نرسیسیانس اشاره کرد. انتشارات افکار  با اخذ مجوز در سال 1370 به عنوان موسسه خوصوصی انتشارات فعالیت خود را در سال 1372 با چاپ کتاب تحلیل رویا اثر کارل گوستاو یونگ آغاز کرده و در طول نزدیک به سه دهه با برندهای «نشر افکار»، « شرکت نشر نقد افکار » و « افکار جدید » به نشر کتاب‌های مختلف پرداخته است. بنیانگذار این انتشارات آقای یحیی ساسانی است که در سال 1370 این نشر را بنا کرد که بعدها به نشر نقد افکار تغییر نام داده است ایشان در انتخاب مؤالفان و مترجمان وسواس و دقت خاصی داشت که در بالا بردن کیفیت کتاب‌های تولید شده این نشر حائز اهمیت بود. از میان این مولفین و مترجمین می‌توان به رضا رضایی، ناصر فکوهی، محمد مهدی لبیبی، علی دهباشی و ... . فعالیت‌های این نشر بیشتر در حوزه‌های روانشناسی، جامعه شناسی، انسان شناسی و مردم شناسی، تاریخ و علوم سیاسی، ادبیات کهن و معاصر ایران و جهان، هنر و دیگر زمینه‌های فرهنگ و دانش است. یحیی ساسانی مدیر این مجموعه گفته است این انتشارات در زمینه‌ چاپ کتاب‌های درسی، آموزشی و کمک آموزشی هیچگونه فعالیتی ندارد.

از پرفروش ترین کتاب های انتشارات نقد افکار می توان به کتاب در خیابان های پر از هیچ اثر لیلا فیروز مند، چه کسی از دیوانه ها نمی ترسد، ایران عصر صفوی اثر اندر جی نیومن، اوتیسم: یک معرفی بسیار کوتاه اثر علیرضا آشوری و وعده‌گاه اثر پرویز شهدی و همچنین از جدید ترین کتاب های این نشر می‌توان به کتاب راه و رسم میلیونرها در راه دولت و فرزانگ و مردم شناسی جنسیت اثر امیلیا نرسیسیانس اشاره کرد. انتشارات افکار  با اخذ مجوز در سال 1370 به عنوان موسسه خوصوصی انتشارات فعالیت خود را در سال 1372 با چاپ کتاب تحلیل رویا اثر کارل گوستاو یونگ آغاز کرده و در طول نزدیک به سه دهه با برندهای «نشر افکار»، « شرکت نشر نقد افکار » و « افکار جدید » به نشر کتاب‌های مختلف پرداخته است. بنیانگذار این انتشارات آقای یحیی ساسانی است که در سال 1370 این نشر را بنا کرد که بعدها به نشر نقد افکار تغییر نام داده است ایشان در انتخاب مؤالفان و مترجمان وسواس و دقت خاصی داشت که در بالا بردن کیفیت کتاب‌های تولید شده این نشر حائز اهمیت بود. از میان این مولفین و مترجمین می‌توان به رضا رضایی، ناصر فکوهی، محمد مهدی لبیبی، علی دهباشی و ... . فعالیت‌های این نشر بیشتر در حوزه‌های روانشناسی، جامعه شناسی، انسان شناسی و مردم شناسی، تاریخ و علوم سیاسی، ادبیات کهن و معاصر ایران و جهان، هنر و دیگر زمینه‌های فرهنگ و دانش است. یحیی ساسانی مدیر این مجموعه گفته است این انتشارات در زمینه‌ چاپ کتاب‌های درسی، آموزشی و کمک آموزشی هیچگونه فعالیتی ندارد.