انتشارات مشکی

انتشارات مشکی فعالیت خود را در سال 1382 آغاز و تاکنون در حوزه‌های گوناگون کتاب منتشر کرده است. دغدغه این نشر در کنار مسله محتوا، چاپ کتاب با ظاهری آراسته است و این نشر می‌کوشد به کتاب به عنوان شی ارزشمند و در عین حال زیبا نگاه ‌کند. نشر مشکی علاقه‌مند به چاپ آثار ادبی ویژه‌ای است که مستعد دیزاین هستند. این دسته کتاب‌ها با نام ادبیات + تصویر منتشر می‌شوند. دیزاین مشکی مجموعه تخصصی دیزاین است. در این مجموعه به مفاهیم بنیادی دیزاین پرداخته می‌شود و می‌کوشد نظرگاه‌های گوناگون را بازتاب بدهیم، نظریاتی را برای اولین بار در ایران معرفی می‌کنیم و بحث‌های تئوریک دامن بزنیم. دیزاین مشکی تنها بر مقوله دیزاین تمرکز دارد و پا به عرصه گسترده هنر نمی‌گذارد. انتشارات مشکی این دید را دارد که تا سال 1400 ناشر تخصصی دیزاین و ادبیات + تصویر ایران شود. نشر  مشکی در حوزه ادبیات، شعر، سینما و تئاتر، تصویر و... فعالیت دارد. با تلاش‌های که این نشر در چاپ کتاب دارد کتاب زیادی را به چاپ رسانده که می‌توان به پرفروش‌ترین کتاب‌های این نشر اشاره کرد که از جمله از پرفروش‌ها می‌توان به کتاب در جست و جوی میس نوشته ریکاردو دازا، کتاب دیزاین نوشته جان هسکت، کتاب برای آنان که هنوز نمرده‌اند نوشته آرش جواهری، کتاب تائوی عکاسی نوشته فیلیپ ال گروس، کتاب فلسفه دیزاین نوشته گلن پارسونز، کتاب زندگی در مرگ نوشته سو بلک، کتاب در ستایش سایه‌ها نوشته جونییچیرو تانیزاکی، کتاب لیبرا نوشته روبره پینژه، کتاب عشق خرکی نوشته کترین دان اشاره کرد.

انتشارات مشکی فعالیت خود را در سال 1382 آغاز و تاکنون در حوزه‌های گوناگون کتاب منتشر کرده است. دغدغه این نشر در کنار مسله محتوا، چاپ کتاب با ظاهری آراسته است و این نشر می‌کوشد به کتاب به عنوان شی ارزشمند و در عین حال زیبا نگاه ‌کند. نشر مشکی علاقه‌مند به چاپ آثار ادبی ویژه‌ای است که مستعد دیزاین هستند. این دسته کتاب‌ها با نام ادبیات + تصویر منتشر می‌شوند. دیزاین مشکی مجموعه تخصصی دیزاین است. در این مجموعه به مفاهیم بنیادی دیزاین پرداخته می‌شود و می‌کوشد نظرگاه‌های گوناگون را بازتاب بدهیم، نظریاتی را برای اولین بار در ایران معرفی می‌کنیم و بحث‌های تئوریک دامن بزنیم. دیزاین مشکی تنها بر مقوله دیزاین تمرکز دارد و پا به عرصه گسترده هنر نمی‌گذارد. انتشارات مشکی این دید را دارد که تا سال 1400 ناشر تخصصی دیزاین و ادبیات + تصویر ایران شود. نشر  مشکی در حوزه ادبیات، شعر، سینما و تئاتر، تصویر و... فعالیت دارد. با تلاش‌های که این نشر در چاپ کتاب دارد کتاب زیادی را به چاپ رسانده که می‌توان به پرفروش‌ترین کتاب‌های این نشر اشاره کرد که از جمله از پرفروش‌ها می‌توان به کتاب در جست و جوی میس نوشته ریکاردو دازا، کتاب دیزاین نوشته جان هسکت، کتاب برای آنان که هنوز نمرده‌اند نوشته آرش جواهری، کتاب تائوی عکاسی نوشته فیلیپ ال گروس، کتاب فلسفه دیزاین نوشته گلن پارسونز، کتاب زندگی در مرگ نوشته سو بلک، کتاب در ستایش سایه‌ها نوشته جونییچیرو تانیزاکی، کتاب لیبرا نوشته روبره پینژه، کتاب عشق خرکی نوشته کترین دان اشاره کرد.