انتشارات مبلغان

مبلغ یک واژه عربی به معنای تبلیغ کننده است پس به فرد برمی‌گردد. انتشارات مبلغان هم به علت فعالیت در حوزه قرآن، معارف دینی و کتب علمی وظیفه خود را ابلاغ احکام قرار داده است که در طی فعالیت خود با انتشار کتاب‌هایی در این حیطه تاحدودی به این امر مهم دست یافته است. مؤسسه مبلغان در اوایل دهه 70 وارد دنیای کتاب شد و به چاپ آثاری منحصربفرد در جهان اسلام پرداخت. نفیس‌ترین قرآن‌های موجود در بازار کتاب توسط این انتشارات در جلد‌های چرم، ترمه و گالینگور با تذهیب‌های بسیار زیبا به چاپ رسیده‌اند. از معروف‌ترین آن‌ها می‌توان به قرآن ریحان با خط نسخ ریحان اشاره کرد که تنها نمونه چاپی در دنیا بشمار می‌آید و قرآن خاتم با اعراب‌گذاری‌های بسیار دقیق، به همین علت خوش‌خوان و چشم‌نواز است. معرفت دینی نوعی از معرفت است که با پژوهش و مطالعه در رابطه با آن قابل دستیابی خواهد بود. مؤسسه مبلغان آثاری را در باب معرفت دینی منتشر کرده است که عبارتند از:

«گزیده آیات انفاق در قرآن کریم» که آیات متعددی از قرآن را که به انفاق پرداخته‌اند مورد بررسی و مطالعه قرار داده و وظیفه مهم مسلمانان را به آنها یادآور می‌شود.

«نورالیقین» توسط سید محمدعلی جنانی تدوین گردیده و ترجمه ادعیه و زیارات را دربرمی‌گیرد که در تیراژ گسترده وارد دنیای مسلمانان گردید تا با معارف الهی آشنا شوند.

مبلغ یک واژه عربی به معنای تبلیغ کننده است پس به فرد برمی‌گردد. انتشارات مبلغان هم به علت فعالیت در حوزه قرآن، معارف دینی و کتب علمی وظیفه خود را ابلاغ احکام قرار داده است که در طی فعالیت خود با انتشار کتاب‌هایی در این حیطه تاحدودی به این امر مهم دست یافته است. مؤسسه مبلغان در اوایل دهه 70 وارد دنیای کتاب شد و به چاپ آثاری منحصربفرد در جهان اسلام پرداخت. نفیس‌ترین قرآن‌های موجود در بازار کتاب توسط این انتشارات در جلد‌های چرم، ترمه و گالینگور با تذهیب‌های بسیار زیبا به چاپ رسیده‌اند. از معروف‌ترین آن‌ها می‌توان به قرآن ریحان با خط نسخ ریحان اشاره کرد که تنها نمونه چاپی در دنیا بشمار می‌آید و قرآن خاتم با اعراب‌گذاری‌های بسیار دقیق، به همین علت خوش‌خوان و چشم‌نواز است. معرفت دینی نوعی از معرفت است که با پژوهش و مطالعه در رابطه با آن قابل دستیابی خواهد بود. مؤسسه مبلغان آثاری را در باب معرفت دینی منتشر کرده است که عبارتند از:

«گزیده آیات انفاق در قرآن کریم» که آیات متعددی از قرآن را که به انفاق پرداخته‌اند مورد بررسی و مطالعه قرار داده و وظیفه مهم مسلمانان را به آنها یادآور می‌شود.

«نورالیقین» توسط سید محمدعلی جنانی تدوین گردیده و ترجمه ادعیه و زیارات را دربرمی‌گیرد که در تیراژ گسترده وارد دنیای مسلمانان گردید تا با معارف الهی آشنا شوند.