انتشارات سبزان

426 محصول

درباره ی برند انتشارات سبزان

موسسه امید ( نام قدیم انتشارات سبزان) در سال 1367 همزمان با ورود رایانه ها در صنعت چاپ فعالیت خود را آغاز و در سال ۱۳۸۱ با نام انتشارات سبزان شروع به کار نمود. کسانی که در گذشته در صنعت نشر حضور داشتند، یقینا موسسه امید که در زمینه حروفچینی، طراحی و لیتوگرافی و چاپ کتاب فعلیت داشت و میانگین تولید روزانه اش یک عنوان کتاب ۴۰۰ صفحه ای در تیراژ ۱۰۰۰ نسخه در یک روز بود را به یاد خواهند داشت. زمانی که هنوز تایپ و نرم افزارهایی نوشتاری وجود نداشت و کاغذ کتاب دست نوشته های نویسندگان و مترجمان بود. اما پس از سالیان، با تغییر متدهای چاپ و گرافیکی و نوسازی صنعت چاپ، موسسه فرهنگی امید نیز  با این گام همراه شد و به نشر کتاب پرداخت و نام انتشارات سبزان با شعار " با شعار دانایی توانایی است " جایگزین موسسه امید شد که سعی بر آن دارد تا با نشر کتاب، به گسترش دانایی در کشورمان کمک نماید.

موسسه امید ( نام قدیم انتشارات سبزان) در سال 1367 همزمان با ورود رایانه ها در صنعت چاپ فعالیت خود را آغاز و در سال ۱۳۸۱ با نام انتشارات سبزان شروع به کار نمود. کسانی که در گذشته در صنعت نشر حضور داشتند، یقینا موسسه امید که در زمینه حروفچینی، طراحی و لیتوگرافی و چاپ کتاب فعلیت داشت و میانگین تولید روزانه اش یک عنوان کتاب ۴۰۰ صفحه ای در تیراژ ۱۰۰۰ نسخه در یک روز بود را به یاد خواهند داشت. زمانی که هنوز تایپ و نرم افزارهایی نوشتاری وجود نداشت و کاغذ کتاب دست نوشته های نویسندگان و مترجمان بود. اما پس از سالیان، با تغییر متدهای چاپ و گرافیکی و نوسازی صنعت چاپ، موسسه فرهنگی امید نیز  با این گام همراه شد و به نشر کتاب پرداخت و نام انتشارات سبزان با شعار " با شعار دانایی توانایی است " جایگزین موسسه امید شد که سعی بر آن دارد تا با نشر کتاب، به گسترش دانایی در کشورمان کمک نماید.