انتشارات سایه گستر

از تاریخ شروع به کار انتشارات سایه گستر با همت حسین مافی، بیش از 2 دهه می‌گذرد. این نشر که در شهر قزوین کار خود را آغاز کرده خیلی زودتر از چیزی که انتظار می‌رفت توانست جای خود را در بازار کتاب کشور باز کند. بعدها این مجموعه تصمیم گرفت تا کتاب‌های واحد کودک و نوجوان خود را با نام کتاب‌های توت فرنگی منتشر کند و به این ترتیب توانست این دسته از آثارش را با کتاب‌های ویژه بزرگسالان و دانشگاهی‌اش مجزا کند. از افتخارات مجموعه انتشاراتی سایه گستر می‌توان به کسب تاییدیه از جشنواره رشد آموزش و پرورش برای بسیاری از عناوین اشاره نمود که خود مهر تاییدی است بر حساسیت مدیریت این موسسه بر کیفیت محتوا آثارشان. تا به این لحظه بیشتر از 2000 عنوان کتاب از انتشارات سایه گستر چاپ و به بازار عرضه شده است. از پرفروش‌ترین مجموعه‌های انتشارات سایه گستر می‌توان به مجموعه کتاب‌های دانش مصور، بیگ نیت، کلیله و دمنه، دوستان کوچک من، 100 حقیقت درباره‌ی...، اوریگامی آسان، اولین کتاب برچسبی من و... اشاره کرد.

از تاریخ شروع به کار انتشارات سایه گستر با همت حسین مافی، بیش از 2 دهه می‌گذرد. این نشر که در شهر قزوین کار خود را آغاز کرده خیلی زودتر از چیزی که انتظار می‌رفت توانست جای خود را در بازار کتاب کشور باز کند. بعدها این مجموعه تصمیم گرفت تا کتاب‌های واحد کودک و نوجوان خود را با نام کتاب‌های توت فرنگی منتشر کند و به این ترتیب توانست این دسته از آثارش را با کتاب‌های ویژه بزرگسالان و دانشگاهی‌اش مجزا کند. از افتخارات مجموعه انتشاراتی سایه گستر می‌توان به کسب تاییدیه از جشنواره رشد آموزش و پرورش برای بسیاری از عناوین اشاره نمود که خود مهر تاییدی است بر حساسیت مدیریت این موسسه بر کیفیت محتوا آثارشان. تا به این لحظه بیشتر از 2000 عنوان کتاب از انتشارات سایه گستر چاپ و به بازار عرضه شده است. از پرفروش‌ترین مجموعه‌های انتشارات سایه گستر می‌توان به مجموعه کتاب‌های دانش مصور، بیگ نیت، کلیله و دمنه، دوستان کوچک من، 100 حقیقت درباره‌ی...، اوریگامی آسان، اولین کتاب برچسبی من و... اشاره کرد.